Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Nytt linjenät i december 2024

Information om projektet kring Citylinjen

Citylinjens webbplats Öppnas i ny flik

Den 15 december 2024 blir det ett nytt stadslinjenät i Örebro.

Stadsbussarna i Örebro ska vara ett attraktivt alternativ för dig som ska resa idag. Stadsbussarna ska också vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig. Därför inför vi nu ett nytt stadslinjenät i Örebro från december 2024 och vi inför också Citylinjen.

Citylinjen kommer att vara pulsådern i vårt nya stadslinjenät och inkluderar linje 1 och linje 2. Citylinjen kommer att ha: 

  • 5-minuterstrafik i högtrafik mellan hållplatserna Tegnerlunden och Universitetsplatsen
  • 10-minuterstrafik i högtrafik från ytterområden
  • Bussar med annan design och som drivs med el
  • Bussar med påstigning i alla dörrar
  • Särskilda busskörfält större delen av sträckan
  • Särskilda hållplatser med annan utformning

Nya linjesträckningar och tätare avgångar

I det nya linjenätet kommer vi att slå ihop flera av linjerna och fokusera på färre linjer som går oftare. Dagens 12 linjenummer blir 7 linjer, men med samma antal bussar och tätare avgångar. 

Det nya linjenätet kommer ha effektivare linjer och tätare avgångar. Det tillsammans med att vi inför Citylinjen gör det nya linjenätet snabbareenklare och mer hållbart

Information om det nya stadslinjenätet

Fler nyheter