Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Giltigheten för Område E passar dig som reser inom Askersund och Laxå kommun.

Giltighet och pris: 24 timmar, 72 timmar, Flex 10/40, 30 dagar lågpris och 30 dagar. 

Priset är baserat på vilken prisgrupp som är aktuell och vilken giltighet du väljer. 

Prisuppgifter för giltighet Område E
Giltighet Ungdom Student  Vuxen Familj  
24 timmar  52 kr   84 kr  105 kr  210 kr
72 timmar  105 kr  165 kr  210 kr  420 kr
Flex 10/40  315 kr  505 kr  630 kr  
30 dagar lågpris  210 kr    420 kr  
30 dagar  420 kr  675 kr  845 kr  

Du har möjlighet att prenumerera på Periodbiljett Län 30 dagar och 30 dagar lågpris. 

Här på webbplatsen kan du läsa mer om vad de olika tidsgiltigheterna innebär.

Geografisk giltighet: Gäller för regionbuss inom Laxå och Askersunds kommun. Gäller också på Närtrafik.