Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du som är folkbokförd i Örebro län erbjuds kostnadsfria resor med kollektivtrafiken till och från vårdbesök. Sjukresan sker i direkt anslutning till och från vårdbesöket och din folkbokföringsadress.

Medicinska skäl eller färdtjänsttillstånd ger rätt till sjukresa med serviceresefordon. De medicinska skälen ska styrkas i ett intyg av vårdgivaren. Du har rätt att åka sjukresa till och från en vårdcentral i din hemkommun och till och från en specialist i länet. Du måste alltid resa i direkt anslutning till och från vårdbesöket och resan sker till och från din folkbokföringsadress. 

Information om vad som gäller för sjukresor finns på 1177 Vårdguiden.

Boka din resa

Du bokar din planerade sjukresa genom att ringa till vår beställningscentral senast kl. 18.00 helgfri vardag innan din önskade resdag. Tänk på att ditt sjukreseintyg måste vara registrerat. Akuta resor kan beställas dygnet runt utan intyg.

Att resa med serviceresefordon

Ett serviceresefordon kan vara en personbil eller ett speciellt anpassat fordon för liggande transport eller rullstol. När du blir hämtad, oavsett om det är på folkbokföringsadressen eller vårdinrättningen, med ett serviceresefordon hjälper föraren dig samt eventuella förflyttningshjälpmedel och bagage till fordonet från ytterport/entré. Vid resans slut hjälper föraren dig ur fordonet och till ytterporten. Om föraren bedömer att det inte går att köra ända fram till ytterporten/entrén följer hen dig dit både vid hämtning och lämning.

Alla våra serviceresor planeras för att så många som möjligt ska kunna samåka. Du kan därför ibland behöva åka före eller efter din önskade avresetid. När du beställer din resa får du reda på vilken tid bilen planeras att komma. Beroende på trafiksituation och tillgång till fordon kan fordonet komma upp till 10 minuter efter den planerade tiden i tätort och upp till 15 minuter efter den planerade tiden utanför tätort. 

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen

Telefonnummer: 0771 – 920 000 

När du ringer till oss kommer du att få fyra val:

 1. Vill du avboka en resa tryck 1.
 2. Vill du förboka en resa tryck 2.
 3. Har du en synpunkt på Serviceresor tryck 3 (vardagar mellan klockan 10 och 12).
 4. Har du en fakturafråga tryck 4 (vardagar mellan klockan 10 och 12).

Mejl: info.serviceresor@lanstrafiken.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

 

Som en del i vårt kvalitetsarbete kan du som reser med Serviceresor komma att bli uppringd av undersökningsföretaget Ipsos. De ställer frågor om din senaste resa med oss på Serviceresor. Dina synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete och vi hoppas att du vill ta dig tiden att svara på frågorna om du blir uppringd.

Praktiskt kring Sjukresa
 • Ledsagare

  En ledsagare får följa med kostnadsfritt om behov finns. Ledsagaren ska kunna hjälpa patienten till exempel med ledsagning från bostaden till fordon. Ledsagaren får inte ta med sig egna hjälpmedel. Eftersom ledsagaren ska vara behjälplig under resan behöver hen vara över 18 år.

 • Hjälpmedel

  Du får ha med dig de förflyttningshjälpmedel du behöver under resan.

 • Ledarhund

  Du får ta med ledar-, service-, och signalhund på sjukresan. Ej sällskapsdjur.

 • Särskilt anpassad service

  Om du inte kan genomföra din sjukresa utan ett särskilt villkor behöver du ett intyg från din vårdgivare. Det kan handla om framsätesplacering eller direktresa.

 • Kostnad och betalning

  Sjukresa med serviceresefordon kostar 125 kronor per enkelresa oavsett avstånd. Du som har färdtjänsttillstånd betalar färdtjänstavgiften. 

  Sjukresor betalas via Faktura. Fakturan skickas ut månaden efter att sjukresan gjorts. Ingen fakturaavgift tillkommer. Vill du fortsätta betala med kontanter eller betalkort i fordonet behöver du meddela det till vår Beställningscentral vid bokning.

  Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Det innebär att ingen behöver betala mer än 1 400 kr under en 12-månadersperiod.