Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Om du har tillstånd till färdtjänst eller medicinska skäl kan du få åka sjukresor med serviceresefordon. Dina medicinska skäl ska styrkas i ett medicinskt utlåtande som din vårdgivare skickar in. 

Är du över 85 år behöver inte de medicinska skälen styrkas av ett medicinskt utlåtande.

Du har rätt att åka sjukresa till och från:

 • en vårdcentral i din hemkommun

 • en specialist i länet.

Du måste alltid resa i direkt anslutning till och från vårdbesöket. Resan sker till och från din folkbokföringsadress.

Information om vad som gäller för sjukresor finns på 1177 Vårdguiden.

Du som har tillstånd till sjukresa med serviceresefordon kan göra resan med egen bil och få ersättning i efterhand.

Information om sjukresa med egen bil

Boka din sjukresa

Du bokar din planerade sjukresa genom att ringa till vår beställningscentral.

Fakta kring att boka sjukresa:

 • Du behöver ringa senast kl. 18.00 helgfri måndag till fredag dagen innan din önskade resdag.
 • Ditt sjukreseintyg måste vara registrerat innan du kan boka.
 • Akuta sjukresor kan du beställa dygnet runt utan intyg.

Alla våra serviceresor planeras för att så många som möjligt ska kunna samåka. Du kan därför ibland behöva åka före eller efter din önskade avresetid. När du beställer din resa får du reda på vilken tid bilen planeras att komma. 

Praktiska detaljer kring sjukresa med serviceresefordon

Ett serviceresefordon kan vara en personbil eller ett speciellt anpassat fordon för liggande transport eller rullstol. 

Praktiskt kring sjukresa
 • Ledsagare och ledarhund

  Om du har behov av en ledsagare får denne följa med kostnadsfritt. Ledsagaren ska kunna hjälpa dig som patient med exempelvis ledsagning från bostaden till fordon. Ledsagaren får inte ta med sig egna hjälpmedel. Eftersom ledsagaren ska vara behjälplig under resan behöver hen vara över 18 år.

  Du får ta med ledar-, service-, och signalhund på sjukresan. Du får inte ta med sällskapsdjur.

 • Hjälpmedel och särskilt anpassad service

  Du får ha med dig de förflyttningshjälpmedel du behöver under resan.

  Om du inte kan genomföra din sjukresa utan ett särskilt villkor behöver du ett intyg från din vårdgivare. Det kan handla om framsätesplacering eller direktresa.

 • Hämtning och lämning

  När du blir hämtad med ett serviceresefordon hjälper föraren dig från entrén eller ytterporten till fordonet. Föraren hjälper dig också med dina hjälpmedel för förflyttning och bagage. Vid resans slut hjälper föraren dig ur fordonet och till ytterporten. 

  Om föraren bedömer att det inte går att köra ända fram till ytterporten/entrén följer föraren dig dit både vid hämtning och lämning.

  Detta gäller oavsett om det är på folkbokföringsadressen eller vårdinrättningen. 

Viktigt att veta om sjukresor för dig som bor i Örebro län

Filmen sammanfattar det viktigaste du behöver veta om att resa med Sjukresor inom Örebro län.

I filmen finns information om att du kan genomföra en sjukresa på flera sätt:

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen

Telefonnummer: 0771 – 92 00 00 

Lämna en synpunkt på din Serviceresa

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro