Till innehåll på sidan
Hög belastning på våra Serviceresor

Vi har just nu störningar i våra system som orsakar extremt hög belastning på vår Beställningscentral.

Vi ber dig som vill boka en resa med avgång tisdag den 28 mars, eller senare, att återkomma. Använd gärna vår app Serviceresan för att boka din resa. Läs mer om att använda appen här på webbplatsen.

Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Vi har ett samarbete med Värmland, Västmanland och Dalarna för biljetter över länsgräns. Vi har också biljetter som är giltiga på andra länstrafikbolags bussar. Information kring vilka av våra biljetter som gäller över länsgräns och på tåg kan du hitta här. 

Andra läns biljetter på våra bussar
 • Värmland

  Värmlandstrafiks Pendlar Plus är giltigt:

  • Linje 500 Örebro - Karlskoga
  • Linje 502 Karlskoga - Degerfors
  • Stadsbuss i Karlskoga
  • Stadsbuss i Örebro

  Dessa biljetter från Värmlandstrafiken är giltiga med linje 502 Karlskoga – Degerfors och busstrafiken inom Karlskoga kommun:

  • Periodladdning Pendlarområde Lila
  • Tvåfärgs periodladdning Lila + annan färg
  • Länsladdning
  • Gymnasieladdning är giltig trafikdygnet alla veckodagar under hela läsåret. 
  • Terminsbiljett skolungdom 0-19 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. Gäller under termin,
  • Halvårsbiljett skolungdom 0-19 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. 
  • Halvårsbiljett ungdom 20-25 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. 
  • Sommarkortet med giltighet län
  • Flex 10/60 med giltighet lila, lila + annan färg eller län.

  Läs mer om dessa biljetter hos Värmlandstrafik.

 • Dalarna

  Följande av Dalatrafiks kort är giltiga om du vill resa med linje 360 Grängesberg - Bångbro: 

  • Periodkort Län
  • Periodkort Senior
  • Periodkort Upp till 20
  • Periodkort Företag

  Läs mer om dessa biljetter hos Dalatrafik. 

 • Västmanland

  Våra periodbiljetter med geografisk giltighet till Arboga gäller på samtliga linjer med Västmanlands lokaltrafik som trafikerar Arboga Resecentrum - Arboga Teknikpark.

  De biljetter som gäller för resa med linje 351 Arboga - Röforsvägen är 30D-biljett och 365D-biljett. Biljetterna finns både för kommunvariant (Arboga) och länsvariant (hela Västmanland).

  Läs mer om dessa biljetter hos VL.