Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Vi har ett samarbete med flera län för att du ska kunna resa över länsgräns på ett smidigt sätt. Vi samarbetar mycket med Värmland, Västmanland och Dalarna.

Det är framförallt våra periodbiljetter som du kan använda för att resa över länsgräns.

Våra biljetter över länsgräns och tåg

Det finns biljetter från andra län eller aktörer som gäller på våra bussar.

Andra läns biljetter på våra bussar
 • Värmland

  Värmlandstrafiks Pendlar Plus har samma giltighet som biljetten Örebro+Värmland.

  Dessa biljetter från Värmlandstrafiken är giltiga med linje 502 Karlskoga – Degerfors och busstrafiken inom Karlskoga kommun:

  • Periodladdning Pendlarområde Lila
  • Tvåfärgs periodladdning Lila + annan färg
  • Länsladdning
  • Gymnasieladdning är giltig trafikdygnet alla veckodagar under hela läsåret. 
  • Terminsbiljett skolungdom 0-19 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. Gäller under termin,
  • Halvårsbiljett skolungdom 0-19 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. 
  • Halvårsbiljett ungdom 20-25 år med giltighet lila, lila + annan färg eller län. 
  • Sommarkortet med giltighet län
  • Flex 10/60 med giltighet lila, lila + annan färg eller län.

  Läs mer om dessa biljetter hos Värmlandstrafik.

 • Dalarna

  Följande av Dalatrafiks kort är giltiga om du vill resa med linje 360 Grängesberg - Bångbro: 

  • Periodkort Län
  • Periodkort Senior
  • Periodkort Upp till 20
  • Periodkort Företag

  Läs mer om dessa biljetter hos Dalatrafik. 

 • Västmanland

  Våra periodbiljetter med geografisk giltighet till Arboga gäller på samtliga linjer med Västmanlands lokaltrafik som trafikerar Arboga Resecentrum - Arboga Teknikpark.

  De biljetter som gäller för resa med linje 351 Arboga - Röforsvägen är 30D-biljett och 365D-biljett. Biljetterna finns både för kommunvariant (Arboga) och länsvariant (hela Västmanland).

  Läs mer om dessa biljetter hos VL.