Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

De flesta bussarna är anpassade för dig med funktionsnedsättning. Det finns exempelvis:

  • markerade platser i bussen för funktionshindrade
  • hållplatsutrop ombord på bussen för synskadade

Bussarna har lågt insteg i bussen och kan niga så att ingången får samma höjd som trottoaren. Det blir därmed lättare att gå på med rullstol och rollator, men också med barnvagnar.

Bussföraren hjälper dig när du kliver på och av. Föraren hjälper dig också med betalningen om du vill.

Rullstol, rollator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel, får tas med utan avgift, i mån av plats. Rullstol/rollator och barnvagnar samsas om samma utrymme.

Vi tar emot rullstolar med följande maxmått enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer:

  • Totallängd: 1 200 mm
  • Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm
  • Vikt: 300 kg (stol + resenär)

Under resan får du sitta kvar i din rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låsas med broms. Bussarna har fästen för rullstolen som du ska använda. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. När anordning för att sätta fast rullstol, rollator eller andra tekniska hjälpmedel finns, ska dessa användas.