Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Det kan röra sig om exempelvis köp i appen, köp i webbshopen eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev. Du väljer själv om du godtar vår policy för hantering av personuppgifter och genom ditt godkännande så kan du använda tjänsten.

Vi behandlar alla personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person (registrerad). Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress m.m.

Hur vi hanterar personuppgifter
 • Hur använder vi dina personuppgifter

  Vi på Länstrafiken och Länstrafikens personuppgiftsbiträden använder dina personuppgifter för att förbättra vår service och våra tjänster. Uppgifterna kan komma att användas av väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik.

  Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.

  Vi använder endast dina personuppgifter för att göra våra tjänster och din resa med Länstrafiken bättre.

  Länstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Den principen innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar. Dessa handlingar måste Länstrafiken lämna ut om någon begär ut dessa.

  Innan allmänna handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Detta hanteras av Region Örebro län och mer information finns via den här länken.

 • Hur vi samlar in personuppgifter

  Vi samlar in personuppgifter i olika sammanhang och dessa hanteras olika beroende på i vilket sammanhang de samlas in och beroende på syftet med insamlingen. Personuppgifterna behandlas också med stöd av olika regler, eftersom uppgifterna används för olika ändamål och syften.

  Vi får tillgång till uppgifter om dig på olika sätt när du reser med kollektivtrafiken, Serviceresor eller när du på annat sätt använder våra tjänster.

  Vi kan också få uppgifter från tredje part som exempelvis kommun eller genom att du deltar i tävlingar, erbjudanden och liknande. Genom att använda våra tjänster ger du samtycke till att vi, Länstrafiken, hanterar dina personuppgifter enligt den tjänstens syfte.

  Via vår webbplats, appar och andra kanaler, samlar vi in olika personuppgifter. 

 • Spara personuppgifter

  Personuppgifter sparas olika länge beroende på typ av personuppgift och vilken rättslig grund som ligger bakom insamlandet. Länstrafiken, som är en del av Region Örebro län, följer Region Örebro läns gallringsplaner som är beslutade av Regionstyrelsen. Dessa styr hur länge olika uppgifter får sparas.

  Vi genomför regelbundna gallringar och rensningar av personuppgifter.  Vår utgångspunkt är att så snart en personuppgift inte längre är nödvändig så raderas den.

  Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Mer information om detta och hur du gör finns på Region Örebro läns webbplats.

Personuppgifter vi samlar in
 • Personuppgifter för Serviceresa

  I samband med att du reser med Serviceresor behöver vi samla in dina personuppgifter. Genom att skicka in de blanketter som finns för Serviceresor samtycker du till hur vi hanterar dina personuppgifter. Uppgifter om dig som sökande inhämtas i första hand från den informationen du angivit i din färdtjänstansökan. Uppgifter från andra inhämtas inte utan att sökande gett sitt muntliga eller skriftliga samtycke. Uppgifter, som du och andra lämnar, kommer att lagras i ett personregister. 

  Uppgifterna skyddas och behandlas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (Lag 2009:400) samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som rör tjänster med Serviceresor, mer specifikt Färdtjänst, Sjukresa och skolskjuts, använder vi inte till marknadsföring.

 • Personuppgifter i webbshop

  I vår webbshop samlar vi in personuppgifter för att göra det möjligt för dig att genomföra biljettköp, få borttappat-garanti, för att ge dig en överblick över hur du använt din biljett samt för att få statistik för att förbättra tjänsten.

  De personuppgifter som vi samlar in är namn, mejladress, telefonnummer,  adress, köp- och resestatistik samt i vissa fall kön och personnummer. Vi s amlar även in personuppgifter i samband med din betalning, men dessa hanteras av NETS.

 • Personuppgifter i appen

  Insamling av personuppgifter sker i samband med att du använder vår app för busstrafiken. Behandling av personuppgifter i appen är nödvändig för att alla dess funktioner ska kunna upprätthållas. I samband med att du godkänner denna hantering uppstår det avtal som utgör den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter.

  Följande personuppgifter kan behandlas i appen: e-postadress, telefonnummer, sök-, köp- och resehistorik, för- och efternamn, betalningsinformation och bokningsinformation.

  Personuppgifter behandlas som stöd till följande funktioner i appen:

  • Köp av biljett.
  • Skapande av användarkonto.
  • Distribution av meddelanden och notiser om eventuella trafikförändringar eller störningar.
  • Distribution av meddelanden och notiser om tidtabellsuppdateringar eller annan relevant information som rör Länstrafikens tjänster.

  Personuppgifter insamlade i appen används också till att:

  • Hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support.
  • Kontrollera biljettgiltighet.
  • Föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster.
  • Erbjuda frivilliga marknadsundersökningar samt deltagande i tävlingar och kampanjer.
  • Utföra analyser för att ge dig relevanta erbjudanden.
  • Motverka missbruk av appen.
 • Personuppgifter via formulär på webbplatsen

  Vi har formulär på denna webbplats där vi samlar in personuppgifter. Vilka personuppgifter som samlas in samt hur dessa används beror på vilket formulär som du fyller i. 

  Personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

  När du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in är namn, mejladress och i vissa fall adress. Detta gör vi för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med information om vår trafik, erbjudanden, kampanjer och annat som kan vara till nytta för dig när du reser med Länstrafiken. Vi använder även personuppgifter för att få statistik för att kunna förbättra tjänsten.

  Personuppgifter vid förseningsersättning

  Genom att skicka in om förseningsersättning godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress, adress och i vissa fall telefonnummer. Vi kan även behöva ytterligare personuppgifter beroende på önskat utbetalningssätt.

  Vi använder personuppgifterna för att betala ut ersättning, informera om beslut samt i statistiksammanställningar för att förbättra våra tjänster och vår busstrafik.

  Personuppgifter vid beställning av Företagskort

  Genom att genomföra en beställning av Företagskort godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress och i vissa fall telefonnummer. Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta dig i egenskap av kontaktperson för företaget som beställer företagskortet inte i egenskap av privatperson. Vi kommer att använda dina personuppgifter för kontakt vid frågor kring Företagskortet, ge information som berör Företagskortet, erbjudanden och information om förbättrad tjänst samt för statistik för att förbättra tjänsten.

 • Personuppgifter vid kundärenden och blanketter

  Kundärenden kan inkomma på många olika sätt. Det kan ske exempelvis över telefon, sociala medier, event, mejl, kundforum, formulär på webbplatsen eller via kontakt med vårt Kundcenter. Länstrafiken kan i vissa fall samla in personuppgifter som exempelvis namn, mejladress, telefonnummer och adress.

  Detta gör vi för att bland annat kunna ge dig återkoppling i ärenden. Personuppgifterna sparas i vårt ärendehanteringssystem som rensas regelbundet.

  Personuppgifter via blanketter

  I vissa fall samlar vi in personuppgifter via blanketter. Det kan röra sig om blankett för att ansöka om autogiro, färdtjänst, riksfärdtjänst och liknande. Dessa hanteras olika beroende på vilket blankett som används.

  Personuppgifterna samlas in för att göra det möjligt för dig att nyttja respektive tjänst och tjänsten framgår av de olika blanketterna. I och med att du skickar in blanketten ger du samtycke till hur vi hanterar dina personuppgifter. 

 • Personuppgifter vid biljettkontroll

  Genom att använda våra tjänster och resa med vår trafik godkänner du våra Allmänna Resevillkor. Vår kontrollverksamhet, för den allmänna kollektivtrafiken, kan i vissa fall samla in personuppgifter i att se till så att de Allmänna Resevillkoren följs gällande biljetter.

  Länstrafikens Allmänna Resevillkor

  Samla in personuppgifter för tilläggsavgift

  För att vi ska kunna administrera och skicka ut en tilläggsavgift behöver vi samla in uppgifter kring den som fått tilläggsavgiften. De uppgifter vi behöver samla in är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer

  När vi har skickat ut tilläggsavgiften behöver vi också samla in uppgifter om betalning eller utebliven betalning. Personuppgifter används för kundfordring hos en samarbetsparter till oss. Vi får samla in dessa uppgifter eftersom du som reser med Länstrafikens trafik ingår ett avtal med oss. I det avtalet förbinder dig bl.a. att följa våra regler när du reser med oss. Det avtalet är den lagliga grund vi har för att samla in och hantera uppgifterna.

  Samla in personuppgifter vid bestridande av tilläggsavgift

  Genom att skicka in en bestridan av tilläggsavgift godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Mejladress

  Vi använder dina personuppgifter för att undersöka ärendet och för statistik. 

  Bild- och ljudmaterial vid en biljettkontroll

  Våra biljettkontrollanter har kroppskamera. Bild- och ljudmaterialet har en laglig grund i intresseavvägning. Vi använder film- och ljudupptagning för att förebygga hotfulla situationer i samband med biljettkontrollen. Vi använder det också för att underlätta utredning i efterhand om det har förekommit hotfulla situationer. Då bedöms vårt intresse av att kunna upprätthålla tryggheten i vår trafik  väga tyngre än de registrerades intresse av att inte filmas eller fotograferas. Det gäller tryggheten för både resenärer, bussförare och kontrollanter.

 • Personuppgifter vid Wifi ombord

  Vi kan i vissa fall samla in personuppgifter när du använder vårt internet ombord. Det rör sig om e-postadress och information kring den enhet som används.

  Denna information används för att kunna tillhandahålla tjänsten och förbättra den genom statistik.

Mer information om hur Länstrafiken arbetar med personuppgifter

Mer information om hanteringen av personuppgifter finns på Region Örebro läns webbplats. Den informationen hittar du via den här länken. Det är till Region Örebro län du ska vända dig vid frågor kring hanteringen av personuppgifter samt arbetet kring detta.