Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Vi samarbetar med flera tågoperatörer i länet. Du kan resa över länsgräns med tåg på vissa av våra bussbiljetter. Vart du kan resa finns beskrivet i informationen kring respektive biljett. 

Om du reser med en periodbiljett, se giltighet på tåg under respektive biljett. 

Om du reser med enkelbiljett köpt med reskassa gäller tågresor inom länet med Tåg i Bergslagen och Västtågen/Kinnekulletåget.

Tågbiljett på bussen
 • Movingo - Pendling inom Mälardalen

  Movingo är biljetten för dig som pendlar inom Mälardalen. Den inkluderar både regionaltåg och lokaltrafik med buss och tåg. Har du köpt en Movingobiljett har du möjlighet att resa på alla våra bussar inom länet. Du kan också resa till och från angränsande län. 

  För mer information besök Movingos webbplats.

  Movingo periodbiljett

  Biljetten gäller obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Du kan resa från kl. 00.00 första giltighetsdagen till kl. 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. Biljetten är opersonlig, men får bara användas av en person åt gången. 

  Movingo 5/30

  Biljetten Movingo 5/30 är giltig på Mälartågs regionaltågssträckor och omgivande lokaltrafik under fem valfria dygn under en 30-dagarsperiod. Den gäller inte på SJs.

  Movingo 5/30 gäller på Tåg i Bergslagens avgångar om den sträcka du valt på biljetten motsvarar länsgiltigheten eller om du uppnått maxpriset. 

  Biljetten är personlig.

 • Resplus - Kombinerad tåg- och bussbiljett

  Resplusbiljett är en kombinerad tåg- och bussbiljett. Med kombinerad menar vi en delresa med tåg och en delresa med buss. Delen som körs av oss är märkt med Länstrafiken, linjenummer och start- och sluthållplats. Det är inte tillåtet att göra uppehåll längs med linjesträckningen som körs av oss. Hela resan måste genomföras sammanhängande.

 • SJ Årskort med resplustillägg

  SJ Årskort med resplustillägg gäller på alla sträckor där våra periodbiljetter gäller. Visa upp ditt kort för bussföraren när du kliver på bussen.

  Med SJ Årskort med resplustillägg gäller korten inom Örebro län på:

  • All express-, region- och stadsbuss
  • Tåg i Bergslagen
  • Samtliga SJ-tåg

  Mer information finns på SJ:s webbplats

 • SJ Rekrytkort

  SJ Rekrytkort delas ut till värnpliktiga. Du som har kortet kan resa till och från förläggningar i Sverige med tåg och buss. Rekrytkortet ser ut som ett SJ Årskort silver med resplustillägg.

  Rekrytkortet gäller på alla våra stads-, region- och expressbussar. Det gäller också på Flextrafiken i Karlskoga.

  För SJ Rekrytkort gäller:

  • Giltighetstiden är 9 månader plus 1 dag eller 11 månader plus 1 dag.
  • Giltighetstiden står på kortet.
  • Kortet ska visas upp för föraren vid påstigning.
  • Rekrytkortet är personligt och legitimation ska kunna visas upp för föraren eller annan ombordpersonal tillsammans med kortet.

  Har du frågor om Rekrytkortet eller har tappat bort det -  Ta kontakt med SJ.