Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Vi samarbetar med olika tågbolag så att deras biljetter gäller på våra bussar. Våra biljetter för bussar gäller i flera fall också på tåg.

Vi samarbetar med flera tågoperatörer i länet. Du kan resa över länsgräns med tåg på vissa av våra bussbiljetter. Vart du kan resa finns beskrivet i informationen kring respektive biljett. 

Om du reser med en periodbiljett, se giltighet på tåg under respektive biljett. 

Om du reser med enkelbiljett köpt med reskassa gäller tågresor inom länet med Tåg i Bergslagen och Västtågen/Kinnekulletåget.

Tågbiljett på bussen
 • Movingo - Pendling inom Mälardalen

  Movingo är en periodbiljett för dig som pendlar inom Mälardalen. Den finns i flera varianter och inkluderar både regionaltåg och lokaltrafik med buss och tåg.

  Biljetten gäller obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Du kan resa från kl. 00.00 första giltighetsdagen till kl. 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. Biljetten är opersonlig, men får bara användas av en person åt gången. Den kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum.

  Har du köpt en Movingobiljett så har du möjlighet att resa på alla våra bussar inom länet inklusive till och från angränsande län.

  För mer information besök Movingos webbplats.

 • Resplus - Kombinerad tåg- och bussbiljett

  Resplusbiljett är en kombinerad tåg- och bussbiljett med en delresa med tåg och en delresa med buss. Delen som körs av oss är märkt med Länstrafiken, linjenummer och start- och sluthållplats. Uppehåll är inte tillåtet på linjesträckningen med oss utan hela resan måste genomföras sammanhängande.

  Om tåget du reser med är försenat gäller Resplusbiljetten på närmast följande avgående busstur på den linje som står på biljetten.

  Om vår buss är försenad och du missar ditt anslutande tåg vidare, får du köpa en ny tågbiljett. I efterhand kan du ansöka om vår förseningsersättning.

 • SJ Årskort med resplustillägg

  SJ Årskort med resplustillägg gäller på alla sträckor där våra periodbiljetter gäller. Visa upp ditt kort för bussföraren när du kliver på bussen.

  Med SJ Årskort med resplustillägg gäller korten på all region - och stadsbuss i Örebro län, Tåg i Bergslagen samt samtliga SJ-tåg i Örebro län.

  Mer information finns på SJ:s webbplats

 • SJ Månadsbiljett

  SJ Månadsbiljett gäller på våra bussar i de zoner som finns i din biljetts start/slutdestinationerna. Exempel: Biljetten måste vara utställd till Örebro för att gälla med stadsbussarna inom Örebro. Detta gäller inom Tåg i Bergslagens trafikområde där Örebro län ingår.

  Visa upp din SJ Månadsbiljett för bussföraren när du kliver på bussen.

  Mer information kring SJ Månadsbiljett hittar du på deras webbplats.

 • SJ Rekrytkort

  SJ Rekrytkort delas ut till värnpliktiga och ger möjlighet att resa till och från förläggningar i Sverige med kollektivtrafik: tåg och buss. Rekrytkortet ser ut som ett SJ Årskort silver med resplustillägg.

  Rekrytkortet gäller på alla våra stads-, region- och expressbussar. Det gäller också på Flextrafiken i Karlskoga och Örebro.

  För SJ Rekrytkort gäller:

  • Giltighetstiden är 9 månader plus 1 dag eller 11 månader plus 1 dag.
  • Giltighetstiden står på kortet.
  • Kortet ska visas upp för föraren vid påstigning.
  • Rekrytkortet är personligt och legitimation ska kunna visas upp för föraren eller annan ombordpersonal tillsammans med kortet.

  Om du rest med Rekrytkortet på våra bussar och blivit försenad kan du ansöka om förseningsersättning. 

  Har du frågor om Rekrytkortet eller har tappat bort det -  Ta kontakt med SJ.