Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Har du frågor kring skolskjutsreglementet eller ansökan bör du kontakta respektive kommun. 

Har du frågor kring planeringen av eller de praktiska detaljerna för skolskjuts kan ni ta kontakt med oss. Det gäller för kommunerna Degerfors, Lindesberg, Nora och Örebro kommun. Det gäller också frågor kring skolskjutsen för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Har du frågor kring skolskjuts i de övriga kommunerna kan du vända dig till respektive kommun.

Vi har här listat de vanligaste frågorna och vem du ska kontakta.

Vanliga frågor om skolskjuts och kontaktuppgifter