Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Behöver du bifoga en fil kan du göra detta här nedan. Taxikvitto vill vi gärna ha inskickat i original så använd inte funktionen för det. 

  • Skicka in en fil

    Skicka in en fil kopplat till din ansökan om förseningsersättning

    Fältet är obligatoriskt
    Filuppladdning
      Fältet är obligatoriskt