Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför Örebro län. För att kunna använda Riksfärdtjänst behöver syftet med din resa vara vila, nöje, fritidsverksamhet eller liknande. Syftet med resan kan också vara exempelvis begravning, besöka en släkting eller vän. 

Du behöver ansöka minst 21 dagar före önskad resdag. Inför större helger och högtider vill många åka. Då behöver du ansöka tidigare än 21 dagar innan. Vi annonserar ut det datumet här på vår webbplats.

Ansök via blankett eller digitalt

Du kan ansöka hos 1177. Du kan ansöka både digitalt och via blanketter som finns på 1177. 

Bokning sker vid ansökan

Du ansöker om en riksfärdtjänstresa. Om din riksfärdtjänstresa sker med buss eller tåg får du själv boka din resa. Detta meddelar vi i informationen vi skickar ut kring din resa. 

Om du ska resa med ett serviceresefordon behöver du inte boka din resa. Du får först hem ett brev med beslutet kring din resa. Efter det skickar vår beställningscentral ett brev till dig med ungefärliga restider.

Buss, tåg eller serviceresa

När du ansöker om en riksfärdtjänstresa, ser vi över dina möjligheter till att resa med buss och tåg. Om du inte kan resa med buss eller tåg, trots hjälp av ledsagare, kan du få åka med ett serviceresefordon. 

Vi gör bedömningen vid varje ansökan. Det vi kollar på är:

  • din funktionsnedsättning och förmåga att resa med buss eller tåg
  • hur de allmänna kommunikationerna är utformade
  • vilka anpassningar för tillgänglighet som finns

Information om riksfärdtjänst på 1177.