Till innehåll på sidan
Långa svarstider hos Beställningscentralen

På grund av ökat tryck och sjukdom hos personal är det just nu långa väntetider för att nå vår beställningscentral per telefon. Vi rekommenderar dig som kan att använda vår app Serviceresan för att boka färdtjänst eller avboka resor. Läs mer om appen Serviceresan.

Fältet kan inte vara tomt

Du som vill kan resa med egen bil till vården. Du har rätt att åka sjukresa till och från:

  • en vårdcentral i din hemkommun
  • folktandvård i din hemkommun
  • en specialist i länet.

Om du har fått remiss till vård utanför Örebro län gäller särskilda regler. Kontakta sjukreseenheten för mer information.

Pris och milersättning

Du får ersättning med 18:50 kronor per mil, minus 70 kronor i egenavgift per enkelresa. Det är Region Örebro län som betalar ut ersättningen till dig. Du hittar blanketten för Ansökan om ersättning via 1177.se.

Blanketten för ansökan om ersättning för sjukresa med egen bil hittar du här hos 1177.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Det innebär att du inte behöver betala mer än 1750 kr under en 12-månadersperiod. Det gäller kalendermånaden från första resan. När du uppnått summan för högkostnadsskyddet så blir sjukresorna gratis fram till startmånaden nästa år. 

Har du tillstånd för sjukresor eller färdtjänst och har rest med egen bil till vården, behöver du kontakta Sjukreseenheten. Resor med egen bil registreras nämligen inte automatiskt. 

Viktigt att veta om sjukresor för dig som bor i Örebro län

Filmen sammanfattar det viktigaste du behöver veta om att resa med Sjukresor inom Örebro län.

I filmen finns information om att du kan genomföra en sjukresa på flera sätt:

Kontaktuppgifter till sjukreseenheten

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejlsjukreseenheten@regionorebrolan.se

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro