Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Om du saknar rätt biljett vid en biljettkontroll, kan kontrollanten ge dig en tilläggsavgift enligt lag (1977:67). Tilläggsavgiften varierar beroende på ålder och händelse.

Prisgrupp Tilläggsavgift
Vuxen 20+  1 600 kronor
Ungdom 7-19 år  1 000 kronor
Ogiltigt Skolkort  250 kronor

Om du reser på någon annans Skolkort baserar vi tilläggsavgiften på ålder på den som reste med Skolkortet. Om du missbrukar ett Skolkort får du inte tillbaka kortet.

Betala din tilläggsavgift

Har du fått en tilläggsavgift ska du betala den inom 10 dagar. Du betalar via det inbetalningskort som du fick vid biljettkontrollen.

Har du synpunkter på din tilläggsavgift ska du fortfarande betala den inom 10 dagar. Om vi skriver av ditt ärende betalar vi tillbaka tilläggsavgiften.

Om din betalning inte kommit till oss inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalar du inte tilläggsavgiften efter påminnelsen lämnar vi över ärendet till ett inkassoföretag.

Lämna en synpunkt på en tilläggsavgift