Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Om du inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll kan biljettkontrollanten skriva en tilläggsavgift, enligt lag (1977:67).

Tilläggsavgiften är på 1000 kr. 

Har du fått en tilläggsavgift ska du betala den inom 10 dagar. Du betalar via det inbetalningskort som du fått i samband med biljettkontroll. 

Har du synpunkter på din tilläggsavgift ska tilläggsavgiften fortfarande betalas inom 10 dagar. Om ditt ärende skrivs av så betalar vi tillbaka tilläggsavgiften.

Om betalningen inte kommit till oss inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalar du inte tilläggsavgiften efter påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag.

Här på webbplatsen kan du lämna en synpunkt på en tilläggsavgift