Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du skickar enklast in dina krav på ersättning här på webbplatsen.

Ansök om förseningsersättning 

För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången beror på oss. Du får också ersättning om det är brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål. Detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). 

Vad gäller för vår förseningsersättning
 • Ansök om förseningsersättning

  Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben

  Vi ser gärna att du kontaktar oss snarast möjligt efter händelsen för att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende. Senast 2 månader efter händelsedatum vill vi ha din ansökan. 

  Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta Kundservice.

 • Storlek på ersättningen vid försening

  Vårt lägsta belopp för ersättning är 50 kronor. Det betyder att du alltid får minst 50 kronor. Detta också om den beräknade ersättningen är under 50 kronor.

  Rättigheter för dig som kollektivtrafikresenär finns i lag 2015:953. Vi har valt att ersätta med mer än vad som är lagstadgat.

  Ersättning för resa med enkelbiljett

  Vi ersätter dig för hela resans enkelbiljettspris när du riskerar att bli mer än 20 minuter sen.

  Ersättning för resa med periodbiljett

  Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde beroende på vilken giltighet du har på biljetten. Ersättningen baseras också på om du rest med tåg eller buss:

  • Giltighet 24h: Biljettpriset delat på 2 plus 50 kr.
  • Giltighet Flex 10/40: Biljettpriset delat på 20 plus 50 kr.
  • Giltighet 30 dagar lågpris: Biljettpris delat på 36 för buss och 22 för tåg plus 50 kr.
  • Giltighet 30 dagar: Biljettpris delat på 36 för buss och 22 för tåg plus 50 kr.

  Ersättning för resa utan biljett

  Om du planerat att resa, men inte hunnit köpa en biljett ersätter vi dig. Det gör vi om bussen eller tåget blivit försenad med minst 20 min eller är inställd. Vi ersätter vi dig med 50 kr. 

  Ersättning för resa med taxi eller egen bil

  Har du valt att ta en taxi så ersätter vi dig upp till högst 1433 kronor.

  Har du valt att slutföra resan med egen bil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Högsta beloppet vi betalar ut är 1433 kronor.  

 • Taxi, egen bil eller annan transport

  Om du riskerar att komma mer än 20 minuter sent kan du välja att resa med taxi eller egen bil. Tar du taxi beställer du den själv.

  Taxikvittot i original skickar du till oss, det ska märkas med det sexsiffriga ärendenummer du får när du skickar in din ansökan. Du kan även fylla i vårt formulär här på webbplatsen och skicka in taxikvittot separat.

  Du får också ersättning för rimliga kostnader för resa med annan transport.

   

 • Utbetalning till konto eller reskassa

  När du skickar in ansökan väljer du hur du vill få utbetalningen. Är inget val ifyllt i ansökan betalar vi ut ersättningen som reskassa.

  Utbetalning till konto SUS

  Vi använder oss av SUS (Swedbanks utbetalningssystem). Det gäller utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller adress för utbetalning.

  Du som begär kontant ersättning från oss behöver ansluta dig till Swedbanks kontoregister. Detta för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till bankkonto.

  Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress, vilket kan medföra en extrakostnad.

 • Förseningsersättning för resa med tåg

  Du som reser med en av våra biljetter på ett tåg där biljetten är giltig kan ansöka om ersättning via oss. Ersättningen som betalas ut kan skilja sig mot om du hade ansökt för resa med en buss på samma sträcka.

 • Förseningsersättning för Serviceresa

  Har du blivit försenad när du rest med Serviceresor kan du ta kontakt med Beställningscentralen för mer information. Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.

 • Försening vid resa med Movingo, Resplus och SJ

  Om du reser på våra bussar med en biljett som du köpt av en annan aktör gäller andra regler. 

  Movingo

  Du som reser med en biljett från Movingo ansöker om ersättning hos oss om:

  • Du reser med våra bussar
  • Du reser med Tåg i Bergslagen inom Örebro län
  • Du startar din resa i Östergötland och reser in i Örebro län

  Resplus

  Om tåget du reser med är försenat gäller din Resplusbiljetten på närmast följande avgående busstur i anslutning till tåget. Det gäller bara på den linje som står på biljetten.

  Om vår buss är försenad och du missar ditt anslutande tåg vidare, får du köpa en ny tågbiljett. I efterhand kan du ansöka om vår förseningsersättning.

  SJ Årskort och Rekrytkort

  Om du rest med SJ Årskort med resplustillägg eller SJ Rekrytkortet på våra bussar och blivit försenad kan du ansöka om förseningsersättning. 

 • Ersättningsbuss vid inställda tågavgångar

  Om en tågavgång ställs in kan respektive tågoperatör sätta in ersättningsbussar. Vi kör ordinarie bussar med linjenummer och inte ersättningsbussarna för inställda tåg.

  Mer kring ersättningsbussar vid inställda tågavgångar hittar du på respektive tågoperatörs webbplats. 

 • Försenad resa med Resekort för företag

  Har du rest i tjänsten med ett Resekort för företag betalar vi ut ersättning till företaget som beställt Resekortet. Nivån på ersättningen beräknas på samma sätt som om du rest med reskassa privat.

  Ange på ansökan ”Annat färdbevis” som biljettyp och skriv "Resekort för företag".

 • Försenad vid resa på kallelse, färdtjänstbevis eller ledsagarkort

  Har du rest på en kallelse till/från vård och blivit försenad mer än 20 minuter kan du reklamera resan. Du kan reklamera din resa om du rest med annan transport som egen bil eller taxi. En reklamation ska göras inom 3 månader från datumet för händelsen. Reklamationen kan du göra via formuläret för förseningsersättning här på webben eller via blankett. Ange ”Annat färdbevis” som biljettyp.

  Har du rest med ett Färdtjänstbevis och blivit försenad med mer än 20 minuter ersätter vi dig via vår Förseningsersättning. Ersättningen beräknas utifrån samma princip som om du rest med en enkelbiljett.

  Vi betalar inte ut ersättning för resor med Ledsagarbevis. 

 • Förseningsersättning gäller inte

  Vi betalar inte ut ersättning för förseningar om förseningen orsakats av en planerad förändring i trafiken. Det är förändringar som vi har meddelat på webbplatsen och berörda hållplatser minst fyra dagar innan påbörjad resa. 

  Vi betalar inte ut ersättning för förlorad inkomst eller andra kostnader. Det kan röra sig om exempelvis brutna anslutningar vid resor utanför Movingo:s och TiB:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vår förseningsersättning gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom ett Skolkort. Det gäller heller inte vid resor med ett Ledsagarkort.

 • Överklaga förseningsersättning

  Önskar du överklaga ett beslut kring förseningsersättning ber vi dig göra detta skriftligt. Det går bra att mejla din överklagan till oss eller skicka den via post. Har du ingen möjlighet att skicka in detta skriftligen, ber vi dig ta kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp. Kontaktuppgifter till vår Kundservice hittar du via den här länken.