Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Om det finns finns en risk att du blir mer än 20 min sen, vid en planerad resa med våra bussar eller tåg, kan du ansöka om förseningsersättning.

Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben. 

För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången beror på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål. Detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). 

Vad gäller för vår förseningsersättning
 • Ansök om förseningsersättning

  Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben

  Du kan också få en blankett skickad till dig från vår Kundservice eller hämta ut den hos oss på Resecentrum i Örebro. Om du önskar kan du också ta kontakt med Kundservice för direkt hjälp med din ansökan.

  Vi ser gärna att du kontaktar oss snarast möjligt efter händelsen för att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende. Senast 2 månader efter händelsedatum vill vi ha din ansökan. 

 • Storlek på ersättningen vid försening

  Vårt lägsta ersättningsbelopp är 50 kronor, vilket innebär att du alltid får minst 50 kronor. Detta också om den beräknade ersättningen är under 50 kronor.

  Kollektivtrafikresenärers rättigheter finns i lag 2015:953. Vi har valt att ersätta med mer än vad som är lagstadgat.

  Ersättning för resa med enkelbiljett

  Vi ersätter dig för hela resans enkelbiljettspris när du riskerar att bli mer än 20 minuter sen.

  Ersättning för resa med periodbiljett

  Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde beroende på vilken giltighet du har på biljetten och om du rest med tåg eller buss:

  • Giltighet 24h: Biljettpriset delat på 2 plus 50 kr.
  • Giltighet 72h: Biljettpriset delat på 6 plus 50 kr.
  • Giltighet Flex 10/40: Biljettpriset delat på 20 plus 50 kr.
  • Giltighet 30 dagar lågpris: Biljettpris delat på 36 för buss och 22 för tåg plus 50 kr.
  • Giltighet 30 dagar: Biljettpris delat på 36 för buss och 22 för tåg plus 50 kr.

  Ersättning för resa utan biljett

  Om du planerat att resa, men inte hunnit köpa en biljett och bussen eller tåget blivit försenad med minst 20 min eller inställd, ersätter vi dig med 50 kr. 

  Ersättning för resa med taxi eller egen bil

  Har du valt att ta en taxi så ersätter vi dig upp till högst 1208 kronor.

  Har du valt att slutföra resan med egen bil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst 1208 kronor.  

 • Taxi, egen bil eller annan transport

  Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål kan du välja att resa med taxi eller egen bil. Tar du taxi beställer du den själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med ansökningsblanketten. Blanketten kan hämtas hos eller skickas ut av vår Kundservice. Du kan också fylla i vårt formulär här på webbplatsen och skicka in taxikvittot separat.

  Du får också ersättning för skäliga kostnader för resa med annan transport.

   

 • Utbetalning till konto eller reskassa

  Förseningsersättning kan betalas ut i form av reskassa som du också kan använda vid delbetalning av en periodbiljett. 

  Det är också möjligt att få ersättningen insatt på ditt konto. Hur du vill få utbetalningen väljer du när du skickar in ansökan. Är inget val ifyllt i ansökan betalar vi ut ersättningen som reskassa.

  Vi använder oss av SUS (Swedbanks utbetalningssystem) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. Du som begär kontant ersättning från oss behöver ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till bankkonto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress, vilket kan medföra en extrakostnad.

 • Förseningsersättning för Serviceresa

  Har du blivit försenad när du rest med Serviceresor kan du ta kontakt med Beställningscentralen för mer information. Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.

 • Försenad resa med Resekort för företag

  Har du rest i tjänsten med ett Resekort för företag betalar vi ut ersättning till företaget som är angivet som beställare av Resekortet du rest med. Nivån på ersättningen beräknas på samma sätt som om du rest med reskassa privat. Ange på ansökan ”Annat färdbevis” som biljettyp och skriv "Resekort för företag".

 • Försenad vid resa på kallelse, färdtjänstbevis eller ledsagarkort

  Har du rest på en kallelse till/från vård och blivit försenad mer än 20 minuter kan du reklamera resan. Du kan reklamera din resa om du rest med annan transport som egen bil eller taxi. En reklamation ska göras inom 3 månader från händelsetillfället och via förseningsersättningsformuläret här på webben eller via blankett. Ange ”Annat färdbevis” som biljettyp.

  Har du rest med ett Färdtjänstbevis och blivit försenad med mer än 20 minuter ersätter vi dig via vår Förseningsersättning. Ersättningen beräknas utifrån samma princip som om du rest med en enkelbiljett.

  Vi betalar inte ut ersättning för resor med Ledsagarbevis. 

 • Förseningsersättning gäller inte

  Vi betalar inte ut ersättning för förseningar om förseningen orsakats av en planerad förändring i trafiken. Till planerade förändringar hör trafikförändringar som vi har informerat om på webben och berörda hållplatser minst fyra dagar innan påbörjad resa. 

  Vi betalar inte ut ersättning för förlorad inkomst eller andra kostnader. Det kan röra sig om exempelvis brutna anslutningar vid resor utanför Movingo:s och TiB:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vår förseningsersättning gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom ett Skolkort. Det gäller heller inte vid resor med ett Ledsagarkort.

 • Överklaga förseningsersättning

  Önskar du överklaga ett beslut kring förseningsersättning ber vi dig göra detta skriftligt. Det går bra att mejla din överklagan till oss eller skicka den via post. Har du ingen möjlighet att skicka in detta skriftligen, ber vi dig ta kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp. Kontaktuppgifter till vår Kundservice hittar du via den här länken.

 • Ersättningsbuss vid inställda tågavgångar

  Om en tågavgång ställs in kan respektive tågoperatör sätta in ersättningsbussar. Vi kör ordinarie bussar med linjenummer och inte ersättningsbussarna för inställda tåg.

  Mer kring ersättningsbussar vid inställda tågavgångar hittar du på respektive tågoperatörs webbplats.