Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Har du frågor som rör regelverket kring sjukresor så är du välkommen att kontakta vår sjukreseenhet.

Kontaktuppgifter till sjukreseenheten

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejlsjukreseenheten@regionorebrolan.se

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00 

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

 

Behöver du boka en sjukresa kan du ta kontakt med vår Beställningscentral. Kontaktuppgifter hittar du här på webbplatsen.