Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Hos våra försäljningsombud kan du köpa biljetter och få hjälp med enklare frågor.

Vi har ett antal försäljningsombud i länet där du kan göra följande:

  • köpa ett Resekort
  • köpa våra periodbiljetter
  • köpa reskassa
  • köpa enkelbiljetter till förköpspris, vilket är billigare än ombord på bussen
  • få svar på frågor kring priser, våra bussar och annat som rör biljetter
  • lösa in vissa erbjudanden från Länstrafiken
Länstrafikens försäljningsombud inom Örebro län