Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

För att skapa en trivsam miljö ombord på bussen ber vi dig tänka på följande:

Ge tydligt tecken till bussföraren så att denne ser att du vill åka med. Använd gärna reflex när det är mörkt.

När två bussar stannar samtidigt vid en hållplats kommer inte den bakre bussen att köra fram och stanna igen. Påstigning sker där den stannar först. Stannar tre bussar vid en hållplats ska den tredje vänta på att de två första kört iväg. Sen ska den tredje bussen köra fram till hållplatsen för påstigning.

Gå gärna längre bak i bussen. När det är många resenärer på bussen är det viktigt att visa extra hänsyn. Speciellt till de som kliver på och av. Ofta finns det mer plats längre bak i bussen så vi rekommenderar dig att, vid påstigning, sätta eller ställa dig så långt bak i bussen du kan. 

Stark doft (t ex parfym) kan utlösa astmabesvär.

För allas trivsel får du inte:

  • dricka alkohol eller röka (gäller även e-cigarett).
  • ha med dig explosiva varor
  • ha på dig rullskridskor/inlines/ åka skateboard
  • placera fötter på säten eller annan inredning

Berusade personer kan vägras tillträde eller avvisas från bussen. Det gäller också personer som av annat skäl kan antas vålla obehag för medpassagerarna,