Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Biljettkontrollantens uppgift är att kontrollera om en resenär har ett giltigt färdbevis. Det är ditt ansvar som resenär att se till att ha ett giltigt färdbevis under hela resan. Om du inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll kan en biljettkontrollant skriva en tilläggsavgift, enligt lag (1977:67). 

Biljettkontroll
 • Biljettkontroll ombord på bussen

  Vi genomför biljettkontroller för att förebygga användandet av fel biljetter och för att få fler att betala för sin bussresa. Det är ditt ansvar som resenär att se till att ha ett giltigt färdbevis under hela resan. 

  Du måste kunna visa upp ett giltigt färdbevis för en biljettkontrollant. Du behöver ha batteri i mobilen under hela resan, om du reser med en biljett köpt via vår app.

  Du är skyldig att tillfälligt lämna över din mobil, ditt Resekort eller annat färdbevis till kontrollanten vid kontroll. Det är så att denne kan kontrollera giltigheten på din biljett.

 • Biljettkontroll ombord på tåg

  Biljettkontroller på tåg hanteras av personal ombord på tågen, även om du reser med våra biljetter. Har du frågor kring biljettkontroller ombord på tåg eller synpunkter på tilläggsavgiften kan du kontakta det tågbolag du reste med. Du hittar kontaktuppgifter till tågoperatörerna här.

 • Biljettkontroll av Grundskolekort

  Vid en biljettkontroll ska du som elev alltid kunna visa upp Grundskolekortet för biljettkontrollanten. Grundskolekortet ska vara giltig för den aktuella resan. Läs mer om giltigheten för Grundskolekortet här på webbplatsen.

  Kontrollanten kan dra in Grundskolekortet om kortet inte uppfyller kraven. Om Grundskolekortet missbrukas får du som elev inte tillbaka kortet. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätter vi inte.

  Vårdnadshavare står för både eventuell tilläggsavgift och utlägg.

 • Biljettkontroll av Gymnasiekort

  Om du, eller ditt barn, reser med ett ogiltigt Gymnasiekort kan en biljettkontrollant skriva ut en tilläggsavgift. Ett ogiltigt Gymnasiekort är ett kort som inte uppfyller de krav som finns för att resa med ett Gymnasiekortet.

  Tänk på följande vid en biljettkontroll:

  Har du, eller ditt barn, inte fyllt i korrekt uppgifter på baksidan av Gymnasiekortet så kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice, Resecentrum Örebro.

  Ta med kvittot som du har fått av biljettkontrollanten, intyg från skolan att kortet tillhör dig och giltigt fotolegitimation.

  Det kan dröja upp till fyra arbetsdagar innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos vår Kundservice. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätter vi inte.  

  Vid missbruk av Gymnasiekortet får du som elev inte tillbaka kortet. Du får istället finansiera dina resor till/från skolan själv resten av läsåret. 

 • Biljettkontrollanter har kroppskameror

  Biljettkontrollanterna använder kroppsburna kameror. Anledningen till det är för att öka tryggheten ombord. Vi vill också minska risken för hotfulla situationer mot biljettkontrollanterna.

  Länstrafiken hantering av personuppgifter

Vi har från den 1 januari 2024 anlitat QSecurity för att utföra kontrollerna.

Har du fått en tilläggsavgift och har synpunkter på denna, kan du anmäla dessa direkt via vår webbplats.

Anmäl synpunkt på tilläggsavgift