Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Linje 3 kommer att köra mellan bostadsområdena Lundby och Solhaga, via Resecentrum. Linjesträckningen är ungefärlig och detaljplanering pågår. Linjen behövs för att:

 • förstärka Citylinjen mellan Vivalla och centrum.
 • boende i Lundby ska ha möjlighet till ett bra resande. I dagsläget saknas det en lämplig infrastruktur för en rak linjedragning mellan Vivalla Centrum och Lundby. 

Linjen kommer att ha 10-minuterstrafik i högtrafik. Däremot kommer avgångarna att vara tätare på de ställen där linjen överlappar med andra linjer.

Tips! Ska du resa från Vivalla till Risbergska så är detta linjen för dig!

Hållplatser som ingår i den nya linje 3

Vi har planerat om linjesträckningarna och därför är flera hållplatser flyttade mellan linjer. 

 • Skiffergatan
 • Lundby centrum
 • Gnejsvägen
 • Strofgatan
 • Versgatan
 • Poesigatan
 • Vivalla centrum
 • Eurostop
 • Stångjärnsgatan
 • Lövstagatan
 • Tegnérlunden
 • Örebro Resecentrum
 • Kulturkvarteret
 • Hagagatan
 • Trumpetaregatan
 • Rosta centrum
 • Västra vintergatan
 • Risbergska
 • Vaktelvägen västra
 • Stolpgränd
 • Stödjegränd

Linjesträckningen på karta

Linjesträckningen är ungefärlig och detaljplanering pågår. 

Linje 3 - Karta.png

Hållplatser som inte ingår i linje 3

Vi har planerat om linjesträckningarna och därför är flera hållplatser flyttade mellan linjer. Vissa hållplatser har vi tagit bort helt, men de flesta hållplatser kan du fortsätta att använda genom att välja en annan linje.

Här är en lista över de hållplatser som tidigare ingått i linje 3, men som inte kommer att ingå i den nya linje 3.

Hållplatser som inte ingår i nya linje 3
Hållplats Åtgärd för hållplats
Nyponlunden Tas bort helt. Rekommenderade hållplatser är Mellringevägen eller Mellringestaden på nya linje 2.
Mellringevägen Ingår i nya linje 2
Trollbärsgatan Ingår i nya linje 2
Varberga västra Ingår i nya linje 2
Varberga torg Ingår i nya linje 2
Apelvägen Ingår i nya linje 2
Markbackens centrum Ingår i nya linje 2
Västerplan Ingår i nya linje 2
Viktoriagatan Tas bort på grund av vägarbeten. Rekommenderade hållplatser är Tegnérlunden på nya linje 1, 2 och 3 eller Örebro Resecentrum. Ändringen inlagd 28 maj.
Våghustorget Ingår i nya linje 1 och 2
Eyra Idrottsområde Ingår i nya linje 1 och 2
Österplan Ingår i nya linje 1 och 2
Almbyplan Ingår i nya linje 1 och 2
Tybble centrum Ingår i nya linje 1 och 2
Universitetsplatsen Ingår i nya linje 1, 2 och 6
Rundstigen Tas bort helt. Rekommenderade hållplatser är Barkvägen på nya linje 1 och Universitetsplatsen på nya linje 1, 3 och 6.
Barkvägen Ingår i nya linje 1
Björkrisvägen Ingår i nya linje 1
Brickebackens centrum Ingår i nya linje 1
Tallrisvägen Ingår i nya linje 1