Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Tätort - i Lindesberg eller Örebro

Passar dig som reser inom Örebro eller Lindesberg.

Giltighet och pris:  24 timmar, 72 timmar, Flex 10/40, 30 dagar lågpris och 30 dagar. 

Priset är baserat på vilken prisgrupp som är aktuell, vilken giltighetstid och vilken stad du väljer.

Prisuppgifter för giltighet Tätort Örebro år 2023

Giltighet

 

Ungdom

7-19år

Student 

20+

Vuxen

20+

Familj  

 

24 timmar  40 kr   64 kr  80 kr  160 kr
72 timmar  80 kr  125 kr  160 kr  320 kr
Flex 10/40  245 kr  390 kr  495 kr  
30 dagar lågpris  165 kr    330 kr  
30 dagar  330 kr  525 kr  660 kr  
Prisuppgifter för giltighet Tätort Lindesberg år 2023

Giltighet

 

Ungdom

7-19år

Student

20+ 

Vuxen

20+

Familj

  

24 timmar  30 kr   48 kr  60 kr  120 kr
72 timmar  60 kr  95 kr  120 kr  240 kr
Flex 10/40  180 kr  290 kr  365 kr  
30 dagar lågpris  120 kr    245 kr  
30 dagar  245 kr  390 kr  490 kr  

Du har möjlighet att prenumerera på Periodbiljett Län 30 dagar och 30 dagar lågpris. 

Här på webbplatsen kan du läsa mer om vad de olika tidsgiltigheterna innebär.

Geografisk giltighet: Stadsbuss inom Örebro eller Lindesberg. Du väljer en av de två städerna för din biljett. Gäller också på Närtrafik.