Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

På vår webbplats kan du till exempel söka busstider för din resa och hitta den bästa biljetten för just dig. Du kan också köpa biljetter, hitta ditt närmaste försäljningsombud och hitta information om Serviceresor. Och mycket mer. 

Tillgänglighet för Länstrafiken Örebros webbplats

Länstrafiken, en del av Region Örebro län, står bakom den här webbplatsen. I denna tillgänglighetsredogörelse kommer enbart Länstrafiken Örebro användas som organisationsnamn.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Länstrafiken Örebro uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen publicerades den 18 februari 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 augusti 2022.

Tillgänglighet för Länstrafikens webbplats
 • Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 • Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

  Om du behöver innehåll från Länstrafiken Örebro som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda det kontaktformulär som finns på varje enskild sida här på webbplatsen. Du hittar kontaktformuläret längst ner på sidorna och också på denna sida. Vi kommer att svara dig inom en helgfri måndag - fredag och påbörja ditt ärende snarast möjligt. Hur lång tid ett ärende tar, beror på ärendet i sig. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig så snart som möjligt.

 • Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du använda det kontaktformulär som finns på varje enskild sida här på webbplatsen. Du hittar kontaktformuläret längst ner på innehållssidorna och också på denna sida. Genom att anmäla det till oss hjälper du oss identifiera eventuella problem så att vi kan rätta till dessa.

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs i detta avsnitt.

 • Innehåll som inte är tillgängligt - Bristande förenlighet med lagkraven

  Tidtabeller i PDF-format. Väljer du att ladda ner en tidtabell som PDF så är den inte optimal för uppläsning. Vi rekommenderar dig istället att använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen eller i appen.

  Reseplanerare på webbplatsen

  Linjekartor i PDF-format. Linjekartan för Örebro och Karlskoga stad samt Örebro län är för tillfället inte optimal för uppläsning. Vi rekommenderar dig att använda dig av respektive linjes linjesida för mer information om linjen alternativt att ta kontakt med vår Kundservice för hjälp med linjesträckningen.

  Kontaktuppgifter till vår Kundservice 

 • Oskäligt betungande anpassning

  Länstrafiken Örebro åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  Programmet för bokning av Gruppresor för skolverksamhet samt vår webbshop kommer att kräva mycket omfattande arbete för att åtgärda och vi kommer inte hinna göra allt detta innan 23 september 2020. Vi arbetar med att se över en bra lösning på programmet.

 • Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Kartorna på Länstrafikens webbplats är inte tillgänglighetsanpassade, men den väsentliga information som finns i kartorna på Länstrafiken tillhandahålls på ett annat tillgängligt digitalt sätt här på webbplatsen därav tillämpas inte lagen på just kartorna i enlighet med webbdirektivet.

 • Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Länstrafiken Örebro. Senaste bedömningen gjordes den 14 januari 2020 och är godkänd av sektion Marknad, Trafik och Samhällsplanering, Regional Utveckling på Region Örebro län. 

  Granskningen har skett via automatiserade verktyg och via manuell granskning av expert med och utan hjälpmedel. Hjälpmedel i detta fall har varit skärmläsaren Jaws.

  Under våren 2020 gjordes en omfattande tillgänglighetsanalys av en extern och oberoende part: Usability Partner. Den analysen visade att webbplatsen följer direktiven, undantaget vissa delar som vi har redogjort i denna tillgänglighetsredogörelse. Det fanns några rekommendationer att kolla på, dock inga krav, och dessa tar vi med oss.

Tillgänglighet för Länstrafikens app

Tillgänglighetsredogörelse för appen Länstrafiken Örebro, nuvarande lösning för dig som resenär version 4.2.64 för iOS och version 4.2.36 för Android.

Här beskrivs vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Tillgänglighet för Länstrafiken app
 • Vad du kan göra om du inte kan använda delar av appen

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och att säkerställa appens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

  Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

   

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Information om kända brister i appens tillgänglighet

  Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns i appen för iOS eller Android.

  Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativ text. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.
  • Det saknas korrekt fokusordning på långa ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.

  Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.

  Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Oskäligt betungande anpassning

  Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för användning av appen i horisontellt läge. När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss.

 • Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktioner. Appens kartfunktioner används inte för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.
 • Så har vi testat appen

  Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

  Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

  Consid AB har gjort en oberoende granskning som lett fram till ett underlag med förbättringsåtgärder vi arbetar på att införa.

  Infospread Euro AB granskar appen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Tillgänglighet för appen Serviceresan

Vi har en app för dig som vill boka färdtjänstresor med mera. Det är appen och webbapplikationen Serviceresan.

Webbapplikationen hittar du via serviceresan.lanstrafiken.se

Vi är medvetna om att vissa delar Serviceresan, både appen och webbversionen, inte är helt tillgängliga.

Senaste granskningen gjordes den 25 september 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 25 september 2023.

Tillgänglighet för appen Serviceresan
 • Teknisk information om tillgänglighet för webbversion

  Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll som inte är tillgängligt. Vi kommer att arbeta om webbversionen för att möta de krav som finns. Bristerna visar sig när du som användare använder uppläsningsfunktionen.

  Användning utan synförmåga

  • I webbversionen, är själva huvuddelen på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att tab-funktionen att komma direkt till innehållet ska fungera. WCAG 2.4.3 (A)
  • Koden validerar inte helt på alla sidor, det här kan göra det svårt för vissa hjälpmedel. De valideringsfel som finns kommer från Google Maps, valet av ramverk och innehåll. Inget av de valideringsfel som finns har noterat att de stör hjälpmedel i dagsläget. WCAG 4.1.1 (A)

  Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

  På webbversionen är själva huvuddelen på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att genvägen att komma direkt till innehållet, när besökaren navigerar via tangentbord, ska fungera. WCAG 2.4.3 (A)

 • Teknisk information om tillgänglighet i iOS

  Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll som inte är tillgängligt.

  Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

  Vi använder iOS standardkomponenter, men det är inte möjligt att ta bort resenärer och ombud med ett externt tangentbord. Det här är en begränsning i iOS på iPhone. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att i webbversionen ta bort resenärer och ombud med hjälp av enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)

  Vi har använt iOS standard fokus, det här gör att det är svårt att i vissa fall se vart fokus är. Till exempel är tangentbordsfokus svårt att tyda på några knappar och ikonknappar. Om användaren ändrar på tangentbords inställningar på tillgänglighet i iOS systeminställningar och väljer hög kontrast är kontrasten tydlig. WCAG 2.4.7 (AA)

 • Teknisk information om tillgänglighet i Android

  Android mobilapplikation är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  Användning utan synförmåga

  • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element dvs tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får information att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. WCAG 2.4.3 (A)

  Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

  • Vi använder standardkomponenter i Android, men det är inte
   möjligt att att lägga till favoritadresser i appen med ett externt tangentbord. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att antingen ringa in till Kundservice och lägga till favoritadressen eller att göra det via webbversionen. WCAG 2.1.1 (A)
  • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element. Tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får information att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. WCAG 2.4.3 (A)
  • Vi har använt material designs standard fokus. Det här kan göra att visa objekt när de har fokus inte uppfyller 1.4.11 Kontrast på icke-text. WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)
 • Rapportera in brister i tillgänglighet

  Vi vill hela tiden förbättra både appen Serviceresan och dess webbversion. Om du upptäcker problem som inte står här på sidan, ta kontakt med oss så vi vet att problemet finns. Det gäller också om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav.

  Om du inte kommer åt den information du behöver från appen Serviceresan eller webbversionen serviceresan.lanstrafiken.se, ta kontakt med vår Beställningscentral.

  Kontaktuppgifter till Beställningscentralen.

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Hur testar vi webbplatsen

  Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av appen Serviceresan och webbversionen serviceresan.lanstrafiken.se.

  De gick igenom alla sidmallar och granskningen genomförde de med hjälp av automatiska verktyg. De använde också manuella metoder. Detta utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Om Cookies

På www.lanstrafiken.se och webbversionen av Serviceresan använder vi kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Kakor används normalt för att förbättra en webbplats för dig som besökare, genom att föra över information mellan webbläsare och webbservrar. De vanligaste användningsområdena är att spara användarens val på en webbsida, för teknisk information samt för att samla in besöksbeteende för bland annat statistik och annonser.

På www.lanstrafiken.se finns en standarduppsättning kakor som används på alla sidor. Utöver det finns det också kakor som används på vissa sidor eller när vissa funktioner används. Kakorna är både av typen sessionskakor som försvinner direkt efter ditt besök och beständiga kakor som ligger kvar på din dator under en bestämd tid.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. 

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats. Även om du väljer att stänga av kakor så kan du navigera och läsa innehåll på www.lanstrafiken.se. Webbplatsen kan dock se annorlunda ut.

Post- och telestyrelsens information om kakor