Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Denna webbplats är navet i vår information till dig som resenär. Vi använder cookies på webbplatsen och arbetar aktivt med tillgänglighet.

På vår webbplats kan du till exempel söka busstider för din resa och hitta den bästa biljetten för just dig. Du kan också köpa biljetter, hitta ditt närmaste försäljningsombud och hitta information om Serviceresor. Och mycket mer. 

Tillgänglighet för Länstrafiken Örebros webbplats

Länstrafiken, en del av Region Örebro län, står bakom den här webbplatsen. I denna tillgänglighetsredogörelse kommer enbart Länstrafiken Örebro användas som organisationsnamn.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Länstrafiken Örebro uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen publicerades den 18 februari 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 juni 2020.

Tillgänglighet för Länstrafikens webbplats
 • Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 • Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

  Om du behöver innehåll från Länstrafiken Örebro som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda det kontaktformulär som finns på varje enskild sida här på webbplatsen. Du hittar kontaktformuläret längst ner på sidorna och också på denna sida. Vi kommer att svara dig inom en helgfri måndag - fredag och påbörja ditt ärende snarast möjligt. Hur lång tid ett ärende tar, beror på ärendet i sig. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig så snart som möjligt.

 • Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du använda det kontaktformulär som finns på varje enskild sida här på webbplatsen. Du hittar kontaktformuläret längst ner på innehållssidorna och också på denna sida. Genom att anmäla det till oss hjälper du oss identifiera eventuella problem så att vi kan rätta till dessa.

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs i detta avsnitt.

 • Innehåll som inte är tillgängligt - Bristande förenlighet med lagkraven

  Tidtabeller i PDF-format. Väljer du att ladda ner en tidtabell som PDF så är den inte optimal för uppläsning. Vi rekommenderar dig istället att använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen eller i appen.

  Linjekartor i PDF-format. Linjekartan för Örebro och Karlskoga stad samt Örebro län är för tillfället inte optimal för uppläsning. Vi rekommenderar dig att använda dig av respektive linjes linjesida för mer information om linjen alternativt att ta kontakt med vår Kundservice för hjälp med linjesträckningen. 

 • Oskäligt betungande anpassning

  Länstrafiken Örebro åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  Programmet för bokning av Gruppresor för skolverksamhet samt vår webbshop kommer att kräva mycket omfattande arbete för att åtgärda och vi kommer inte hinna göra allt detta innan 23 september 2020. Vi arbetar med att se över en bra lösning på programmet.

 • Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Kartorna på Länstrafikens webbplats är inte tillgänglighetsanpassade, men den väsentliga information som finns i kartorna på Länstrafiken tillhandahålls på ett annat tillgängligt digitalt sätt här på webbplatsen därav tillämpas inte lagen på just kartorna i enlighet med webbdirektivet.

 • Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Länstrafiken Örebro. Senaste bedömningen gjordes den 14 januari 2020 och är godkänd av sektion Marknad, Trafik och Samhällsplanering, Regional Utveckling på Region Örebro län. 

  Granskningen har skett via automatiserade verktyg och via manuell granskning av expert med och utan hjälpmedel. Hjälpmedel i detta fall har varit skärmläsaren Jaws.

  Under våren 2020 gjordes en omfattande tillgänglighetsanalys av en extern och oberoende part: Usability Partner. Den analysen visade att webbplatsen följer direktiven, undantaget vissa delar som vi har redogjort i denna tillgänglighetsredogörelse. Det fanns några rekommendationer att kolla på, dock inga krav, och dessa tar vi med oss.

Tillgänglighet för Länstrafikens app

Tillgänglighetsredogörelse för appen Länstrafiken Örebro, nuvarande lösning för dig som resenär version 4.2.64 för iOS och version 4.2.36 för Android.

Här beskrivs vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Tillgänglighet för Länstrafiken app
 • Vad du kan göra om du inte kan använda delar av appen

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och att säkerställa appens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

  Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

   

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Information om kända brister i appens tillgänglighet

  Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns i appen för iOS eller Android.

  Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativ text. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.
  • Det saknas korrekt fokusordning på långa ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.

  Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.

  Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Oskäligt betungande anpassning

  Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för användning av appen i horisontellt läge. När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss.

 • Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktioner. Appens kartfunktioner används inte för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.
 • Så har vi testat appen

  Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

  Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

  Consid AB har gjort en oberoende granskning som lett fram till ett
  underlag med förbättringsåtgärder vi arbetar på att införa.

  Infospread Euro AB granskar appen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Om Cookies

På www.lanstrafiken.se använder vi kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Kakor används normalt för att förbättra en webbplats för dig som besökare, genom att föra över information mellan webbläsare och webbservrar. De vanligaste användningsområdena är att spara användarens val på en webbsida, för teknisk information samt för att samla in besöksbeteende för bland annat statistik och annonser.

På www.lanstrafiken.se finns en standarduppsättning kakor som används på alla sidor. Utöver det finns det också kakor som används på vissa sidor eller när vissa funktioner används. Kakorna är både av typen sessionskakor som försvinner direkt efter ditt besök och beständiga kakor som ligger kvar på din dator under en bestämd tid.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. 

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats. Även om du väljer att stänga av kakor så kan du navigera och läsa innehåll på www.lanstrafiken.se. Webbplatsen kan dock se annorlunda ut.