Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Minimikraven för tillgänglighet är:

  • Plattformshöjd med kantsten som ska vara i variant R17.
  • Taktilt stråk. Det innebär att vi har stråk vid hållplatsen som gravt synskadade och blinda kan känna sig fram via. Ledstråken känns av med vit käpp, och eventuellt också med fötterna genom skosulorna.
  • Visuellt stråk. Det är stråk som ska agera vägvisare för en person som har nedsatt syn eller kognitiv förmåga.

Om- eller nybyggda hållplatser ska också ha utrustning baserat på den nivå som hållplatsen har. Mer om de olika nivåerna kan du läsa här.

Vi arbetar tillsammans med kommuner och Trafikverket för att anpassa hållplatserna.

Hållplatssida och hållplats på karta

Varje hållplats har en sida här på webben med detaljer om den specifika hållplatsen. Om du besöker en hållplatssida kan du använda Street View för att se hur hållplatsen ser ut. Här kan du söka efter hållplatser.

Samma information hittar du på andra kartor här på webbplatsen. Det kan underlätta vid din resa och ge dig möjlighet att på bästa sätt förbereda dig inför resan. Här hittar du vår interaktiva karta.