Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

De lägsta kraven för tillgänglighet är:

  • Höjden på en plattform med kantsten ska vara i variant R17.
  • Taktilt stråk: Vi har stråk vid hållplatsen som gravt synskadade och blinda kan känna sig fram via. 
  • Visuellt stråk: Vi har stråk som ska fungera som vägvisare för en person som har nedsatt syn eller kognitiv förmåga.

En ny eller ombyggd hållplats ska ha utrustning baserat på den nivå som hållplatsen har. Vi arbetar tillsammans med kommuner och Trafikverket för att anpassa hållplatserna.

Information om de olika nivåerna

Hållplatssida och hållplats på karta

Varje hållplats har en sida här på webben med detaljer om den specifika hållplatsen. Om du besöker en hållplatssida kan du använda Street View för att se hur hållplatsen ser ut.

Söka efter hållplatser

Samma information hittar du på andra kartor här på webbplatsen. Det kan underlätta vid din resa och ge dig möjlighet att på bästa sätt förbereda dig inför resan.

Interaktiv karta