Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Linjen kör mellan bostadsområdena Lillån och Mosås, via Resecentrum och Slottet. I Bettorp kör linjen på Kornellvägen. Den kör via Glomman, svänger in och stannar vid Adolfsbergsskolan i båda riktningarna. Linjesträckningen är ungefärlig och detaljplanering pågår. 

Linjen kommer att ha 20-minuterstrafik i högtrafik. Däremot kommer trafiken gå tätare på de ställen där linjen överlappar med andra linjer.

Hållplatser som ingår i den nya linje 7

Vi har planerat om linjesträckningarna och därför är flera hållplatser flyttade mellan linjer. 

 • Lillåns vårdcentral
 • Rödklövervägen
 • Stenbovägen
 • Östanbergsvägen
 • Klockarängsvägen
 • Vinterhagsvägen
 • Ligustervägen
 • Tujavägen
 • Kornellvägen
 • Skottvägen
 • Karosserigatan
 • Nolhagavägen
 • Ringstorpsvägen
 • Svampen östra
 • Pettersberg
 • Norrby
 • Phragménsvägen
 • Längbrotorg
 • Bromsplan
 • Olaus Petrikyrkan
 • Örebro Resecentrum
 • Slottet
 • Stortorget
 • Drottninggatan
 • Olof Palmes torg
 • Kungsgatan
 • Klerkgatan - Ny hållplats!
 • Storbackavägen
 • Halltorpsvägen
 • Adolfsbergsskolan
 • Stentorpsvägen
 • Motorpsvägen
 • Ekeskolan
 • Drottningholm
 • Mobackavägen
 • Dr Kristinas väg
 • Torells väg
 • Mariebergsvägen
 • Bäcklunda
 • Paketvägen
 • Brännbollsplan
 • Viktor Dahléns väg

Linjesträckning på karta

Linjesträckningen är ungefärlig och detaljplanering pågår. Del 1 av linjesträckningen:

Linje 7 - Karta del 1.png

Del 2 av linjesträckningen:Linje 7 - Karta del 2.png

Hållplatser som inte ingår i linje 7

Vi har planerat om linjesträckningarna och därför är flera hållplatser flyttade mellan linjer. Vissa hållplatser har vi tagit bort helt, men de flesta hållplatser kan du fortsätta att använda genom att välja en annan linje.

Här är en lista över de hållplatser som tidigare ingått i linje 7, men som inte kommer att ingå i den nya linje 7.

Hållplatser som inte ingår i linje 7
Hållplats Åtgärd för hållplats
Posthornsgatan Ingår i nya linje 6
Nya Kyrkogården Tas bort helt. Rekommenderad hållplats är Stödjegränd på nya linje 3. 
Motionscentralen Tas bort helt. Rekommenderad hållplats är Stödjegränd på nya linje 3. 
Karlslunds herrgård Tas bort helt. Rekommenderad hållplats är Stödjegränd på nya linje 3. 
Stödjegränd Ingår i nya linje 3
Stolpgränd Ingår i nya linje 3
Vaktelvägen västra Ingår i nya linje 3
Risbergska Ingår i nya linje 3
Västra vintergatan Ingår i nya linje 3
Rosta centrum Ingår i nya linje 3
Trumpetaregatan Ingår i nya linje 3
Hagagatan Ingår i nya linje 3
Kulturkvarteret Ingår i linje 1, 2, 3, 4 och 6
Utgårdsvägen Tas bort helt. Rekommenderade hållplatser är Nolhagavägen och Ringstorpsvägen på nya linje 7.
Halmvägen Tas bort helt. Rekommenderade hållplatser är Stenbovägen och Rödklövervägen på nya linje 7.