Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Grundskolekortet gäller för grundskoleelev och grundsärskoleelev i årskurs F-9, som har blivit beviljad fria skolresor utifrån kommunens skolskjutsreglemente.

Giltighetstid och pris: Helgfri måndag – fredag kl. 04.30–18.00 i ett helt läsår: 15 augusti 2023 till 14 juni 2024. Gäller inte på skolfri tid som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och övriga helgdagar.

Det är kommunen där eleven är folkbokförd som betalar för Grundskolekortet. Om studierna upphör ska kort lämnas tillbaka direkt.

Geografisk giltighet: Stads- eller regionbuss till och från skolan. Grundskolekortet gäller inte på tåg.

Grundskolekortet gäller:

 • för den elev som kortet är utfärdat till
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)
Information kring Grundskolekortet
 • Borttappat eller trasigt Grundskolekort

  Har du eller eleven tappat bort Grundskolekortet går det att få ett nytt. Läs mer om hur ni kan gå tillväga här.

  Har Grundskolekortet gått av eller gått sönder ska det bytas ut direkt. Det gäller om kortet inte går att använda längre.

  Ta kontakt med skolexpeditionen om ditt barn fått Grundskolekortet från skolan eller kommunen. Om ni fått kortet direkt från oss på Länstrafiken så ta kontakt med vår Kundservice.

 • Glömt Grundskolekort

  Om eleven glömt Grundskolekortet hemma på morgonen ska eleven ta kontakt med skolexpeditionen eller klassläraren under skoldagen. Eleven får då ett tillfälligt Grundskolekort (ett lånekort) att resa hem med. Detta gäller endast om eleven har fått sitt Grundskolekort från skolan.

  Om hemresan sker utan ett Grundskolekort eller ett lånekort behöver eleven köpa en enkelbiljett för bussresan. Lånekortet ska lämnas tillbaka nästa skoldag. 

 • Grundskolekort inför ett nytt läsår

  Du som målsman behöver ansöka om ett nytt grundskolekort för ditt barn inför varje nytt läsår. Detta gör du hos respektive kommun.

  De elever som får sin ansökan beviljad av kommunen får ett grundskolekort inför nästa läsår. Grundskolekortet skickas ut antingen via post eller delas ut i skolan de första skoldagarna.

  Mer information om ansökningsprocessen finns på kommunernas webbsidor.