Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Regler kring beviljande av skolskjuts finns i kommunens skolskjutsreglemente. Läs gärna mer om vad som gäller och ansök direkt hos kommunerna:

Det finns tre olika typer av skolskjuts som ditt barn kan få använda. 

Olika typer av skolskjuts
 • Skolskjuts med skolbuss

  Om ditt barn beviljats skolskjuts utanför det vanliga linjenätet för buss sker skolskjutsen med skolbuss. Skolbussen kan vara antingen en större eller mindre buss.

  Ditt barn behöver inget Grundskolekort för att resa med en skolbuss. Ditt barn hämtas upp och lämnas på angiven plats vid den ungefärliga tid som står i informationen vi skickar ut.

  Frågor kring planering av skolbuss

  Har du frågor kring planeringen av skolbussen ser vi gärna att du mejlar till oss:

  Ange gärna referensnummer när du kontaktar oss så kan vi ge dig en effektivare service. Är ärendet akut kan du vända dig direkt till kontaktpersonen som finns med i informationen som vi skickat ut.

  Försenad skolbuss

  Om ditt barns skolbuss försenad kan du ta kontakt direkt med trafikoperatören som kör. Det gäller också om du är osäker på var ditt barn blir upphämtad. Kontaktuppgifter finns med i informationen vi har skickat ut. Är du osäker på vilken operatör som kör kan du vända dig till vår Kundservice.

  Kontaktuppgifter till Kundservice

  Om ditt barns skolbuss är försenad mer än 10 minuter eller vid upprepade tillfällen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. 

 • Skolskjuts med buss i linjetrafik

  Ditt barn kan i vissa fall få resa med buss i linjetrafik till och från skolan. Det gäller barn som går i grundskolan och beslutet tas hos er hemkommun.

  Om ditt barn får skolskjuts för resa med buss i linjetrafik kommer ditt barn att få ett Grundskolekort. Grundskolekortet delas ut från oss, men via skola eller kommunen. Det kan också hända att ditt barn får resa med skolbuss i ena riktningen och buss i linjetrafik i den andra riktningen.

  Grundskolekortet gäller för resa till och från skolan. Vi har samlat allt du behöver veta om Grundskolekortet här på vår webbplats.

  När ditt barn reser med buss i linjetrafik gäller Länstrafikens Allmänna Resevillkor. Dessa resevillkor gäller också om ditt barn reser med skolskjuts.

  Mer information:

  Frågor kring skolskjuts med buss

  Har du frågor kring ditt barns resa med buss, rekommenderar vi dig att i första hand använda denna webbplats. Här finns all information samlad. Du kan också ta kontakt med vår Kundservice för mer information om buss i linjetrafik.

  Kontaktuppgifter till Kundservice

 • Skolskjuts med skolbil

  Skolskjuts med skolbil är en skolskjuts som styrs utifrån ditt eller ditt barns behov. Du kan beviljas skolskjuts med skolbil om du eller ditt barn har särskilda behov vid resor till/från grund- eller gymnasieskola. Resorna anpassas utifrån individen och körs oftast med ett mindre serviceresefordon.

  Tiderna skickar vi ut via e-post eller vanlig post innan terminsstart. Vi meddelar var du eller ditt barn blir hämtad och lämnad. Har du frågor kring planeringen av den anpassade skolskjutsen ser vi gärna att du mejlar till oss.

  Missad skolskjuts och sjukdom

  Om ditt barn missar skolskjutsen har du som vårdnadshavare själv ansvar för att barnet kommer till skolan. Om ditt barn blir sjukt under skoldagen har du som vårdnadshavare ansvar för att ordna resan hem.

  Försenad skolskjuts

  Ibland kan besvärliga väderförhållanden eller trafikhändelser försena skolskjutsen något. Om skolskjutsen är försenad mer än 10 minuter kontaktar du oss på telefonnummer 019-17 50 17.

  Avboka en skolskjuts

  Du behöver avboka en skolskjuts om:

  • ditt barn är sjukt
  • du själv skjutsar barnet till skolan
  • barnet av någon annan anledning tillfälligt inte ska åka skolskjuts

  Det gör du enklast genom att använda vår app Serviceresan, som du hittar på AppStore eller Google Play. 

  Det går också att ringa oss på telefonnummer 019-17 50 17. Du kan ringa och avboka dygnet runt alla dagar i veckan.

  Om barnet inte åker med på morgonen så tas hemresan med skolskjuts automatiskt bort. Därför måste du som vårdnadshavare meddela oss om hemresan ska ske med skolskjuts.

  Bra att tänka på under resan

  Under resan behöver du eller ditt barn tänka på:

  • Du eller ditt barn får inte ta med sig något på skolskjutsen. Utom sin skolväska, såklart.
  • Kompisar kan inte åka med.
  • Att använda säkerhetsbälte under hela resan.
  • Att mat och dryck inte får tas med.
  • Att undvika att använda parfym eftersom det kan finnas personer med allergier och överkänslighet mot starka dofter med på resan.

När planeringen kring ditt barns skolskjuts är klar skickar vi information till er via post om:

 • tidtabellen som gäller för ditt barn

 • vilken typ av skolskjuts som ditt barn är beviljad

 • kontaktuppgifter till trafikoperatören som kör

 • kontaktuppgifter till kontaktperson hos oss

 • trivselregler för att resa med oss

Trivselregler på skolbussen

Här följer lite tips och trivselregler vid resa med skolskjuts utanför det vanliga linjenätet. Ta gärna upp trivselreglerna med ditt barn innan den första resan. Det gör resan lugnare och trevligare för alla.

 • Var ute i god tid! För att bussföraren ska kunna stanna tryggt behöver ditt barn vara ute i god tid. Be ditt barn att vara redo att kliva på när bussen kommer.
 • Reflex. Ha gärna reflex eller reflexväst när ditt barn väntar på skolbussen under vintern. Då ser föraren och andra ditt barn mycket bättre.
 • Säkerhetsbälte. Att ha på sig säkerhetsbälte är det lag på.  Ditt barn ska sätta på sig det direkt när han eller hon sätter sig.
 • Sitta ner hela resan. Ditt barn ska sitta ner på sin plats under hela resan. Det är för ditt barns säkerhet, men också för de andra barnens.
 • Rullande föremål. Skateboard, air board och inlines får inte användas under resan. Ditt barn får ha med sig dessa saker, men måste lägga sakerna med hjulen upp på golvet under sätet. Det går också bra att hålla fast sakerna i knät eller be bussföraren lägga det i bagageutrymmet.
 • Äta och dricka. Ditt barn får inte äta eller dricka sådant som kan lukta eller kladda ner under resan. Skräp ska tas med ut ur bussen och slängas i närmaste papperskorg.
 • Knuffas inte och var snäll. Var snäll mot andra, speciellt de yngre barnen. Kliv på och av bussen utan att knuffas.
 • Använd hörlurar. Ditt barn får gärna lyssna på musik, men genom hörlurar för att inte störa de andra barnen.
 • Fötterna på golvet. Det är inte tillåtet att ha fötterna på sätet, oavsett om det är sätet framför, bakom eller bredvid. Fötterna ska vara ner mot golvet.
 • Ta inte bilder på andra. Ditt barn får gärna ta selfies, men undvik att ha med andra i bild. Det gäller speciellt om bilden ska läggas ut via sociala medier. Be ditt barn att alltid fråga om lov först.
 • Är någon dum under resan? Be ditt barn berätta för föraren eller läraren på skolan. Eller dig. Vi vill gärna veta om någon beter sig illa. Detta så att vi kan hjälpa till att få en så bra stämning för alla ombord på bussen!