Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Stadsbussarna i Örebro ska vara ett attraktivt alternativ för dig som ska resa idag. Stadsbussarna ska också vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig. Det nya linjenätet kommer ha effektivare linjer och tätare avgångar. Det tillsammans med att vi inför Citylinjen gör det nya linjenätet snabbare, enklare och mer hållbart

Vi arbetar med detaljerna för det nya stadslinjenätet och är inte klara. Vi reserverar oss därför för ändringar i turintervall och andra detaljer.

Vi inför Citylinjen i samband med nytt linjenät

Utöver nytt linjenät, inför vi också Citylinjen. Citylinjen är två linjer som har:

 • 5-minuterstrafik i högtrafik mellan hållplatserna Tegnerlunden och Universitetsplatsen
 • 10-minuterstrafik i högtrafik från ytterområden
 • Bussar med annan design och som drivs med el
 • Bussar med påstigning i alla dörrar
 • Särskilda busskörfält större delen av sträckan
 • Särskilda hållplatser med annan utformning

12 linjenummer blir 7 i nya linjenätet

I det nya linjenätet kommer vi att slå ihop flera av linjerna och fokusera på färre linjer som går oftare. Dagens 12 linjenummer blir 7 linjer, men med samma antal bussar och tätare avgångar. De nya linjerna är:

 1. Vivalla - Resecentrum - Brickebacken
 2. Mellringe - Resecentrum - Universitetet
 3. Lundby - Resecentrum - Solhaga
 4. Grenadjärstaden - Resecentrum - Marieberg
 5. Hovsta - Resecentrum - Tybble
 6. Björkhaga - Resecentrum - Universitetet
 7. Lillån - Resecentrum - Mosås

Lista på de linjenummer som utgår

Förändringar av hållplatser

Det kommer att bli förändringar på de hållplatser som ingår i det nya linjenätet. Några exempel på förändringar:

 • Resecentrum kommer fortsätta vara den centrala bytespunkten för alla linjer.
  • Detta för att underlätta byten mellan bussar, buss och tåg och också andra färdmedel.
 • Det kommer att bli en hållplats på Stortorget igen, vilket har varit en önskan från stadens invånare.
 • Vid Universitetssjukhuset kommer bussarna att stanna på flera platser. 
  • Linje 4 stannar vid huvudentrén vid M-huset.
  • Linje 6 stannar vid Södra Grev Rosengatan, entré H-huset och Akutmottagningen.
 • Gustavsviksområdet får en ny hållplats: Klerkgatan

Vi kommer att flytta en del hållplatser mellan linjer för att effektivisera linjesträckningarna. Några hållplatser kommer också att tas bort för att korta ner restiden.

En guide för att hitta rätt hållplats

Vi har tagit fram en guide för att hjälpa dig till rätt hållplats i det nya linjenätet. Fyll i den linje och den hållplats du brukar åka från eller till så rekommenderar vi dig en hållplats i det nya linjenätet.

Hitta din hållplats i nya linjenätet

1

Vilken linje reser du med idag?

 • Vilken linje reser du med idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från?
 • Vilken hållplats reser du till/från?
 • Vilken hållplats reser du till/från?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?
 • Vilken hållplats reser du till/från?
 • Vilken hållplats reser du till/från?
 • Vilken hållplats reser du till/från idag?

 

Samlad karta över det nya linjenätet

Linjedragningen på den nedanstående bilden är ungefärlig och kan komma att ändras.

Samlingskarta.png

Fakta kring nytt linjenät

 • Start 15 december 2024
 • 12 linjenummer blir 7 linjer
 • Vi inför två Citylinjer: Linje 1 och linje 2. De är pulsådern i det nya linjenätet
 • 23 stycken elbussar till Citylinjen och vid årsskiftet 2024/2025 kommer 13 stycken eldrivna stadsbussar till.
 • Det nya linjenätet har snabbare och tätare trafik där resandet är som störst.
 • Enklare linjesträckningar gör systemet robust. Det innebär att färre förseningar skapas på grund av kedjeeffekter.
 • I första hand har vi prioriterat pendling till skola och arbete, men även service och handel samt större fritids- och idrottsanläggningar.
 • I liknande städer som Västerås och Uppsala har enklare linjenät med högt turutbud redan införts och där syns en markant ökning av resandet.

Öka antalet resor med snabbare och tätare trafik

Vi vill öka antalet resenärer och också antalet resor med kollektivtrafiken. Därför genomför vi förändringen i linjenätet för Örebro. Det som kommer att bidra till att nå målen är bland annat:

 • Enklare linjesträckningar och tätare avgångar som bidrar till ett robust och pålitligt linjenät. 
 • Påstigning i alla dörrar på Citylinjen ger snabbare trafik.
 • Signalprioritering finns redan idag för alla stadsbussar, men bidrar till ett snabbare resande.
 • Bussarna kommer att gå oftare där resandet är som störst.
 • Resurser kommer att fördelas om för att klara dagens kapacitetsproblem – allt för att undvika fullsatta bussar. 

Kontaktuppgifter till Kundservice

Telefon: 0771 - 55 30 00

Mejllt.orebro@lanstrafiken.se

Öppettider telefon, mejl och sociala medier: 

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00

Lördag - Söndag 10.00 - 16.00

Öppettider Kundcenter: 

Måndag - Fredag 07.00 - 17.00

Helgdagar - ändrade öppettider

Sociala Medier: Sök efter Länstrafiken Örebro på Facebook eller Instagram.