Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever i Örebro län som är antagna till läsåret 2023/2024 på en gymnasial heltidsutbildning

Du kan resa med kortet som längst till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Gymnasiekortet är personligt och gäller bara för dig som Gymnasiekortet är utfärdat till.

Om du är berättigad till ett Gymnasiekort eller inte beror på:

 • var i länet du bor,
 • hur långt du har till skolan.
Behörighet till Gymnasiekort
 • Karlskoga kommun

  Du som bor i Karlskoga kommun och har mer än 6 km till skolan kan ansöka om ett Gymnasiekort. Det gör du hos Karlskoga kommun.

  Har du kortare än 6 km till skolan har du inte rätt till ett Gymnasiekort.

 • Örebro kommun

  Du som bor i Örebro kommun och har mer än 6 km till skolan kan ansöka om ett Gymnasiekort. Det gör du hos Örebro kommun.

  Har du kortare än 6 km till skolan har du inte rätt till ett Gymnasiekort.

 • Övriga kommuner i länet

  Bor du i en annan kommun i länet än Karlskoga eller Örebro, har du rätt till ett Gymnasiekort. Det gäller oavsett hur långt du har till skolan. Du behöver inte ansöka om kortet.

Giltighet och pris: helgfri måndag – fredag kl. 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senast kl. 19.00. Giltig under läsåret 15 augusti 2023 till och med 14 juni 2024.

Vi har en utökad giltighet i Kumla kommun och Degerfors kommun. Vi har också ett tillfälligt Gymnasiekort som skolor kan köpa in för att komplettera Gymnasiekortet.

Utökad giltighet för Gymnasiekort
 • Tillfälligt Gymnasiekort

  Ett tillfälligt Gymnasiekort delas ut av skolan till dig som gymnasielev. Det delas ut om du behöver resa till och från skolan utanför skoltid. Det kan röra sig om tillfällen som exempelvis öppet hus för skolan under kvällstid eller helger.

  Giltighetstid och pris: helgfri måndag - fredag från kl. 19.00 till trafikdygnets slut. Lördag och helgdag under hela dygnet. Ett tillfälligt Gymnasiekort gäller för en dag och betalas av skolan.

  Geografisk giltighet: Motsvarande det för Gymnasiekortet. Det är bara giltig tillsammans med ditt Gymnasiekort. Du visar upp det tillfälliga Gymnasiekortet för bussföraren eller personal ombord.

 • Utökad giltighet för Gymnasiekort i Kumla kommun

  Du som är gymnasieelev och folkbokförd i Kumla kommun har en extra giltighet på sina Gymnasiekort. Du kan resa mellan klockan 19.00 och 22.00 de dagar som Gymnasiekortet normalt är giltigt. 

  Övrig tid under giltighetstiden för ordinarie Gymnasiekort är det det ordinarie kortet som gäller.

  Denna utökade giltighet infördes i och med vårterminens start 2021 och i fem år från införandet. 

 • Utökad giltighet för Gymnasiekortet i Degerfors

  För att få en utökad giltighet krävs att du:

  • Är en student och registrerad i Degerfors kommun eller, 
  • Är elev på Degerforsgymnasiet.

  Du får ett extra Gymnasiekort med utökad giltighet från klockan 19.00-22.00 de dagar då Gymnasiekorten normalt sett är giltiga.

  Det extra Gymnasiekortet är också giltigt hela dygnet lördag, söndag och helgdag. Övriga tider gäller det ordinarie Gymnasiekortet.

För att Gymnasiekort ska vara giltig behöver du som elev ha fyllt i korrekt information på baksidan:

 • skola som du går på
 • ditt fullständiga namn
 • ditt födelsedatum (ÅÅ-MM-DD) 

Är Gymnasiekortet inte är rätt ifyllt kan det dras in. Du som gymnasieelev, eller ditt barn, kan komma att få en tilläggsavgift. Läs mer om biljettkontroll här.

Det är kommunen som betalar för ditt Gymnasiekort. Om studierna upphör ska kort genast lämnas tillbaka till skolan.

Geografisk giltighet: Alla region-, express- och stadsbussar inom Örebro län. Gäller på tåg inom Örebro län, undantaget SJ Snabbtåg.

Gäller för resor över länsgräns.

Resa över länsgräns

Med denna biljett kan du resa över länsgräns till följande orter:

 • Arboga - Lindesberg med linje 351
 • Filipstad - Kristinehamn med linje 400 (Värmlandstrafik)
 • Filipstad - Hällefors med linje 407 (Värmlandstrafik)
 • Grängesberg - Kopparberg med linje 360
 • Grängesberg med Tåg i Bergslagen
 • Götlunda - Glanshammar med linje 230
 • Kristinehamn - Karlskoga med linje 500 (Värmlandstrafik) och Värmlandstrafiks tåg
 • Kristinehamn med stadsbuss (Värmlandstrafik)
 • Kristinehamn - Degerfors med linje 503 (Värmlandstrafik) 
 • Kristinehamn - Gullspång med linje 505 (Värmlandstrafik) 
 • Ludvika med Tåg i Bergslagen
 • Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen 
 • Storfors - Karlskoga med linje 403 (Värmlandstrafik) 
 • Värmlandstrafiks linjer inom Karlskoga kommun
Informationen uppdaterades
Information kring Gymnasiekort
 • Borttappat eller trasigt Gymnasiekort

  Hur du gör om du tappat bort ditt Gymnasiekort kan du läsa mer om här.

  Om kortet går av eller är trasigt måste det bytas ut direkt. Det gäller om kortet inte går att använda. Du får då ta kontakt med skolexpeditionen för att byta ut Gymnasiekortet. Till dess att du ordnat ett nytt Gymnasiekort får du betala dina resor själv.

 • Gymnasiekortet inför ett nytt läsår

  Du får ditt Gymnasiekort de första dagarna i skolan. Du som redan går på gymnasiet ska spara ditt Gymnasiekort över sommaren. Tills dess att du fått ditt nya Gymnasiekortet gäller:

  • Börjar du årskurs 1 på gymnasiet så reser du på det tillfälliga färdbevis som skickas ut till dig tillsammans med antagningsbeskedet.
   • Du måste skriva ut det tillfälliga färdbeviset för att det ska vara giltigt vid resan. 
  • Börjar du årskurs 2 eller 3 på gymnasiet så reser du på ditt gamla Gymnasiekort under de första två veckorna. Det kortet fungerar inte i kortläsaren, utan du måste visa upp det för busschauffören. 

  Om du har tappat bort ditt Gymnasiekort under sommaren kan du hämta ut ett nytt hos skolexpeditionen. Du får då betala en expeditionsavgift när du hämtar ut det nya Gymnasiekortet. Du bekostar själv resorna till och från skolan tills dess att du har det nya Gymnasiekortet.

 • Indraget Gymnasiekort

  Har du inte fyllt i uppgifterna korrekt på baksidan av ditt Gymnasiekort kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice vid Resecentrum Örebro.

  Ta med den kvittens som biljettkontrollanten gett ut, intyg från skolan om att kortet tillhör dig och giltig fotolegitimation. Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.

  Det kan dröja en arbetsdag innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos oss. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätter vi inte.