Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Läs igenom villkoren innan du startar prenumerationen.

Köp- och användarvillkor prenumeration via Klarna
 • Villkorens ändamål och tillämpning

  Dessa bestämmelser gäller för prenumeration via Klarna genom Länstrafiken Örebro och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken och dig som kund rörande prenumerationen. Med prenumeration menas ett löpande avtal mellan oss, Länstrafiken Örebro, och dig som kund avseende betalning och användning av betalningen via Klarna.

  Prenumerationen kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Prenumerationen tecknas genom Klarna. Du blir på så sätt registrerad i Länstrafiken Örebros kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans ansökan.

  Köpvillkoren gäller tillsvidare. Vi, Länstrafiken Örebro, förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

 • Starta ny prenumeration i god tid

  Du behöver göra din ansökan senast 15:e månaden innan din biljett börjar gälla.  Exempelvis om du vill att din biljett ska börja gälla från och med 1 mars, behöver du göra din ansökan senast den 15 februari. Ansök om en prenumeration.

 • Betalning

  Betalning sker den 27:e varje månad. Du betalar i förskott för nästa månad. Det är därför viktigt att det finns pengar på ditt konto den 27:e om du har valt bankkort som betalsätt.

  Första registreringen kostar 10 kronor som sedan dras av på din första månadskostnad.

  Du kan också ändra betalsätt. Har du exempelvis valt att betala med kort, finns möjligheten att byta betalsätt till faktura. 

  Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen gör vi flera försök under kommande helgfria dagarna, men högst en vecka. 

 • Ändring i personuppgifter och biljett

  Det är upp till dig som kund att omgående informera oss, Länstrafiken Örebro, om namnbyte eller adress.

  Du kan utan avgift ändra kortets geografiska omfattning. En sådan ändring får ske en gång under avtalets 12-månadersperiod och ska vara oss, Länstrafiken Örebro, tillhanda senast den 15:e i månaden innan denna ska träda i kraft.

  Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av 12-månadersperioden. Vi, Länstrafiken Örebro, reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter.

 • Borttappat-garanti för Prenumeration

  Du som prenumerant har borttappat-garanti. Förlorar du ditt Resekort ska du kontakta oss, Länstrafiken Örebro, så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och vi, Länstrafiken Örebro, skickar ut ett nytt Resekort till dig.

  Tills dess att du fått din nya biljett reser du mot uppvisande av orderbekräftelsen.

 • Förlängning av prenumeration

  Du behöver inte hålla ordning på vilket slutdatum du har på din prenumeration. Vi skickar i god tid en förfrågan till dig om förlängning. Önskar du förlänga behöver du inte återkomma till oss utan förlängningen sker automatiskt. Du får din nya prenumeration skickad till dig innan den gamla går ut så att du kan fortsätta dina resor.

 • Avsluta prenumeration

  Du kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp din prenumeration. Prenumerationen upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att du sagt upp din prenumeration. Du som vill avsluta din prenumeration måste meddela oss det via mejl/brev före den 15:e i månaden innan.

  Din prenumeration kommer då att spärras från och med den första i kommande månad. Då är också möjligheten att få två månader gratis förbrukad.

  För att bli prenumerant igen och få en ny prenumeration måste du göra en ny ansökan. Du kan inte göra uppehåll eller frysa sin prenumeration. Vi, Länstrafiken Örebro, har rätt att säga upp prenumerationen till närmast följande månadsskifte om du som kund bryter mot våra, Länstrafiken Örebros, köpvillkor.

 • Personuppgifter vid prenumeration

  Genom tecknande av prenumeration medger du som kund att personuppgifterna som du registrerar i ansökan kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt personuppgiftslagen §12).

  Du som kund kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr). 

  Länstrafiken Örebro behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En prenumerant samtycker till att Länstrafiken Örebro sparar uppgifterna inklusive personnummer i Länstrafiken Örebros kundregister och använder dessa för att administrera Länstrafiken Örebros prenumeration via Klarna.