Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Giltigheten för Kommun Karlskoga passar dig som reser inom Karlskoga kommun.

Giltighet och pris:  24 timmar, Flex 10/40, 30 dagar lågpris och 30 dagar. Priset är baserat på vilken prisgrupp som är aktuell och vilken tidsgiltighet du väljer. 

Information om våra prisgrupper

Information om tidsgiltigheter

Prisuppgifter för giltighet Kommun Karlskoga år 2024

Giltighet

 

Ungdom

7-19år

Student

20+ 

Vuxen

20+

Familj

  

24 timmar

 33kr 

 48 kr  60 kr  120 kr
Flex 10/40  190 kr  275 kr  350 kr  
30 dagar lågpris  135 kr    270 kr  
30 dagar  295 kr  430 kr  540 kr  

Prenumerera på Periodbiljett Län 30 dagar och 30 dagar lågpris. 

Geografisk giltighet: Stads- och regionbuss inom Karlskoga kommun. Gäller också på Närtrafik, men inte inom Karlskoga.