Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Giltigheten för Kommun Karlskoga passar dig som reser inom Karlskoga kommun.

Giltighet och pris:  24 timmar, 72 timmar, Flex 10/40, 30 dagar lågpris och 30 dagar. 

Priset är baserat på vilken prisgrupp som är aktuell och vilken giltighet du väljer. 

Prisuppgifter för giltighet Kommun Karlskoga år 2023

Giltighet

 

Ungdom

7-19år

Student

20+ 

Vuxen

20+

Familj

  

24 timmar  30 kr   48 kr  60 kr  120 kr
72 timmar  60 kr  95 kr  120 kr  240 kr
Flex 10/40  180 kr  290 kr  365 kr  
30 dagar lågpris  120 kr    245 kr  
30 dagar  245 kr  390 kr  490 kr  

Du har möjlighet att prenumerera på Periodbiljett Län 30 dagar och 30 dagar lågpris. 

Här på webbplatsen kan du läsa mer om vad de olika tidsgiltigheterna innebär.

Geografisk giltighet: Stads- och regionbuss inom Karlskoga kommun. Gäller också på Närtrafik.