Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Region Örebro län har gett Svealandstrafiken i uppdrag att köpa in 23 nya elbussar år 2024. Elbussarna kommer att börja användas gradvis som regionbussar i länet. 

De nya regionbussarna är till stor del tillverkade av ett lättare kompositmaterial. Detta material bidrar till att minska användandet av energi i länet. Dessutom är bussarna utrustade med LFP-batterier, som är fria från kobolt och kan återvinnas. Detta gör att batterierna kan användas igen istället för att hamna i soporna.

Under de senaste åren den tekniska utvecklingen inom kollektivtrafiken i Sverige gått framåt. Ett stort fokus har varit att övergå från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ. Förra året nådde tekniken en punkt där det är möjligt att genomföra långväga bussresor med fordon som drivs helt av el. Det innebär att vi nu kan börja använda eldrivna bussar på längre sträckor än tidigare. 

Elbussarna kommer till en början laddas nattetid på Svealandstrafikens depå i Örebro. I framtiden är planen att laddning av bussarna ska kunna ske på Svealandstrafikens övriga depåer i länet.

Fakta om de eldrivna regionbussarna

  • Mindre buller och tystare miljö i staden och på landsbygden
  • Inga utsläpp av bränsle – drivs av 100% el
  • Levereras 2024, i trafik 2025
  • Har en beräknad räckvidd på minst 25 mil
  • 13,5 meter och rymmer 47 sittplatser plus två viksäten och två barnstolar
  • Laddas på depån i Bettorp, Örebro

Regionbussar på el135_orebro (1).jpg