Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Svealandstrafiken har, på uppdrag av Region Örebro län, skrivit ett avtal med företaget Ebusco om att det under 2025 kommer 23 stycken nya elbussar till oss. Dessa elbussar kommer successivt att börja användas som regionbussar i länet. 

Liksom vid tidigare beställning av stadsbussar på el består de nya regionsbussarna till stor del av ett lättare kompositmaterial som bidrar till den låga energiförbrukningen. I bussarna sitter dessutom så kallade LFP-batterier som är koboltfria, återvinningsbara och därmed kan användas igen.

-Den tekniska utvecklingen inom kollektivtrafiken i Sverige har sedan några år tillbaka haft stort fokus på omställning från fossila drivmedel till andra, hållbara drivmedel. Men det är först häromåret som tekniken kommit så långt att den även möjliggör långväga bussresor med fordon som drivs helt och hållet med el, berättar Fredrik Eliasson.

Elbussarna kommer till en början laddas nattetid på Svealandstrafikens depå i Örebro, men i framtiden är planen att laddning av bussarna ska kunna ske på Svealandstrafikens övriga depåer i länet.

Fakta om de eldrivna regionbussarna

  • Mindre buller och tystare miljö i staden och på landsbygden
  • Inga bränsleutsläpp – drivs av 100% el
  • Levereras 2024, i trafik 2025
  • Har en beräknad räckvidd på minst 25 mil
  • 13,5 meter och rymmer 47 sittplatser plus två viksäten och två barnstolar
  • Laddas på depån i Bettorp, Örebro

Avtalet inkluderar en option om ytterligare 41 bussar.Regionbussar på el135_orebro (1).jpg