Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Frågor om din sjukresa? Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Färre passagerare vid resa

Läs mer om förändringen

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården.

Du har rätt att åka sjukresa till och från en vårdcentral i din hemkommun och till och från en specialist i länet. Om du har fått remiss till vård utanför Örebro län gäller särskilda regler – kontakta sjukreseenheten för mer information. 

Mer information om vilka regler som gäller för sjukresor finns på 1177 Vårdguiden.

Resa med kollektivtrafik till och från vård

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården med så kallad vårdbiljett. Kostnadsfri sjukresa gäller för resor till och från en vårdcentral i din hemkommun och för resa till och från en specialist i länet. Bor du långt från närmaste hållplats/station, kan du få gratis anslutningsresa med serviceresefordon eller få ersättning för resa med egen bil. 

Läs mer om vårdbiljetten här.

Resa med egen bil

Om det inte är möjligt för dig att resa med den allmänna kollektivtrafiken till din närmaste vårdenhet kan du få resa med serviceresefordon mot avgift eller få ersättning för resa egen bil. 

Du som fått intyg för sjukresa med sjukresefordon kan istället resa med  egen bil och få ersättning med 18:50 kronor per mil. Du får pengar tillbaka om kostnaden överstiger 50 kronor.  

Blankett för sjukreseräkning finns på 1177.

Kontaktuppgifter till Sjukreseenheten

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00 

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejl: sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro