Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Frågor om din sjukresa? Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården. 

Kostnadsfri sjukresa kan du göra till och från:

  • en vårdcentral
  • folktandvård i din hemkommun
  • en specialist i länet

Läs mer om resa till och från vård här.

Kontaktuppgifter till sjukreseenheten

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejlsjukreseenheten@regionorebrolan.se

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00 

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro