Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Under 2024 anpassar Örebro kommun Östra Bangatan för Citylinjen. Örebro kommun gör en ny gång- och cykelbana för att göra det enklare för örebroarna att gå och cykla. Anpassningarna gör det också enklare att åka buss. Arbetet påbörjas under februari och påverkar våra bussar från Vasagatan till korsningen vid Östra Nobelgatan.

Nya körvägar och tillfälliga hållplatser

Regionbussarna behöver köra en annan väg. Det innebär att inga regionbussar trafikerar Resecentrum och istället är det Slottet som är en central punkt i centrum. Hållplatsen Södra Grev Rosengatan, USÖ är fortsatt en slutstation för de flesta regionlinjer. En del bussar passerar Kulturkvarteret, men stannar inte för av- och påstigning.

Långfärdsbussarna som kör till och från Örebro Resecentrum kan du resa med precis som vanligt.

Det finns några nya tillfälliga hållplatser. De är: 

 • På Järnvägsgatan, Norrcity för norrgående regionbussar
 • På Fredsgatan för linje 5, 6 och 22

De tillfälliga hållplatserna är sökbara i vår app och här på vår webbplats.

Sök din resa

Ändrade körvägar
 • Linje 800, 807, 819, 820, 824, 825

  Regionbussarna 800, 807, 819, 820, 824, 825 behåller körvägen in till Våghustorget via Rudbecksgatan, men stannar inte vid Resecentrum.

  Bussarna passerar Kulturkvarteret, men stannar inte för på- och avstigning. I stället stannar de vid hållplats Slottet, innan de kör vidare via Olaigatan till Universitetssjukhuset (USÖ - hållplats Södra Grev Rosengatan).

 • Linje 500, 506,600, 620, 700, 701, 790

  Regionbussarna 500, 506,600, 620, 700, 701, 790 leds om via Änggatan och kommer inte stanna vid hållplats Södra Station.

  Dessa linjer kör sedan via Olof Palmes torg, vidare längs Drottninggatan till Slottet och slutstationen vid Universitetssjukhuset (USÖ - hållplats Södra Grev Rosengatan). 

 • Linje 200, 300, 314, 324, 400, 401, 490

  Regionbussarna 200, 300, 314, 324, 400, 401, 490 kommer inte passera de centrala delarna av Örebro utan får ny körväg in till stan via Hovstavägen/Storgatan och passerar hållplats Bromsplan och hållplats Olaus Petri kyrka innan de svänger in på Järnvägsgatan och vidare in till Universitetssjukhuset (USÖ - hållplats Södra Grev Rosengatan).

  Två tillfälliga hållplatser för regionbussar kommer finnas: en för avstigning utanför Polishuset och en för påstigning på Järnvägsgatan (strax innan korsningen Storgatan).

 • Linje 521

  Linje 521 från Närkes Kil/Klockhammar passerar inte Resecentrum utan kör rakt fram via Östra Nobelgatan och stannar vid den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan vid Polishuset. Linje 521 fortsätter sen vidare mot Universitetssjukhuset (USÖ - hållplats Södra Grev Rosengatan).

 • Linje 520, 590

  Linje 520 och 590 stannar vid Kulturkvarteret men passerar inte Resecentrum. De stannar vid hållplats Slottet innan de kör vidare via Olaigatan direkt Universitetssjukhuset (USÖ - hållplats Södra Grev Rosengatan).

 • Linje 5, 6, 22

  Linje 5, 6 och 22 kommer inte passera Resecentrum. De leds i stället om via Storgatan och stannar vid den tillfälliga hållplatsen Fredsgatan.

  Dessa linjer kommer inte stanna vid hållplats Slottet.

Karta över de nya linjesträckningarna

De nya linjesträckningarna kan du se på vår interaktiva karta och på kartan hittar du också de tillfälliga hållplatserna.

Interaktiv karta

Vi har tagit fram en översiktskarta över de linjer som får en ändrad linjesträckning under arbetet. Kartan är en bild och är inte tillgänglighetsanpassad fullt ut.

trafikinfo-webb-240208.jpg

 pdf Karta i PDF-format

 

Linje

Stannar vid hållplats

A

500, 506, 600, 620, 700, 701, 790

Olof Palmes torg, Slottet, Södra Grev Rosengatan.

B

800, 807, 819, 820, 824, 825

Våghustorget, Slottet, Södra Grev Rosengatan.

C

5, 6, 22

Olof Palmes torg, Drottninggatan, Fredsgatan. 

D

200, 300, 314, 324, 400, 401, 490

Järnvägsgatan, USÖ Södra Grev Rosengatan.

E

521

Järnvägsgatan, USÖ Södra Grev Rosengatan.

F

520, 590

Kulturkvarteret, Slottet, USÖ Södra Grev Rosengatan.

Hur gör jag som resenär och vad behöver jag vara uppmärksam på? 

 • Regionbussar leds om helt vilket innebär att inga regionbussar trafikerar Resecentrum.
 • Hållplats Slottet blir en central punkt i centrum för regionbuss i stället för Resecentrum. Hållplats Södra Grev Rosengatan, USÖ är fortsatt en slutstation för regionbussarna.
 • Nya tillfälliga hållplatser för norrgående regionbussar finns på Järnvägsgatan, Norrcity.
 • En del regionbussar passerar Kulturkvarteret, men stannar inte för av- och påstigning.
 • Södergående regionbussar leds om via Olof Palmes torg och stannar inte alls för av- och påstigning på Södra Station.
 • Stadslinje 5,6 och 22 trafikerar inte hållplats Slottet utan stannar på tillfälliga hållplatser på Fredsgatan.
 • De tillfälliga hållplatserna på Järnvägsgatan och Fredsgatan syns i vår app och på lanstrafiken.se
 • En översiktlig karta över omledningarna finns också på fysiska skyltar på Resecentrum, Slottet och Kulturkvarteret. Kartan finns också både som anslag och på digitala skärmar på berörda hållplatser.

Information om ombyggnaden finns hos Örebro kommun