Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Det finns fem olika typer av busshållplatser i länet. Vi kallar det för fem olika utrustningsnivåer och nivåerna är baserade på vilken typ av utrustning som finns vid hållplatsen.

Hållplats jämfört med hållplatsläge

Ett hållplatsläge är den del av hållplatsen där bussen eller tåget avgår ifrån. En hållplats kan ha flera hållplatslägen. Ett Resecentrum har till exempel flera hållplatslägen då det är många linjer som ska samsas vid samma hållplats. En mindre hållplats längs med en väg har oftast två hållplatslägen; en i vardera riktningen.

Fem olika nivåer av hållplatser

Det finns fem olika utrustningsnivåer för hållplatser. Vilken nivå, och mängden utrustning, en hållplats har avgörs av flera olika faktorer.

De faktorer som avgör vilken typ av hållplats som blir aktuell är:

 • Antalet resenärer
 • Specifik grupp av resenärer eller målpunkt
 • Funktion kopplat till byte mellan trafikslag
 • Hastighet på vägen där hållplatsen finns
 • Om hållplatsen ligger i ett stark stråk. Ett start stråk är en sträcka där efterfrågan på resor är hög
Nivåer för hållplatser
 • Nivå Citylinjen

  Citylinjen är en del av ett system för kollektivtrafik, BRT, med delvis separata körfält för bussar. I detta system finns direktiv för hur en hållplats ska utrustas.

  Hållplatser på denna nivå finns idag längs med vissa sträckor inom Örebro stad. 

  Utrustning som ska finnas på en hållplats för Citylinjen är: 

  • Tillgänglighetsanpassad plattform, vilket inkluderar taktilt stråk, visuellt stråk och kantsten typ R17
  • Belysning vid området kring hållplatsen
  • Cykelparkering
  • Papperskorg
  • Busskur
  • Tidtabell och eventuell annan information som rör resan, inklusive information i punktskrift
  • Live-tid. Information om var bussen befinner sig i nutid, inte bara tidtabellstid
  • Digital information
  • Prator där du som resenär kan få information om kommande avgångstider uppläst

  Bilden nedan visar ett exempel på en hållplats för Citylinjen i Örebro stad. 

  BRT.jpg

  1. Busskantstöd på 17 cm och av variant R17

  2. Visuellt ledstråk

  3. Taktilt ledstråk

  4. Belysning vid hållplatsområde

  5. Live-tid. Information om var bussen befinner sig i nutid. Digital information.

  6. Busskur

  7. Tidtabell och eventuell annan information som rör resan, inklusive information i punktskrift.

 • Nivå ett - Resecentrum och större hållplatser vid knutpunkter

  Nivå ett inkluderar hållplatser vid resecentrum, större bytespunkter och hållplatser med över 200 påstigande resenärer per helgfri måndag till fredag.

  Utrustning som ska finnas på nivå ett är: 

  • Tillgänglighetsanpassad plattform, vilket inkluderar taktilt stråk, visuellt stråk och kantsten typ R17
  • Belysning vid området kring hållplatsen
  • Cykelparkering
  • Papperskorg
  • Busskur
  • Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift
  • Live-tid. Information om var bussen befinner sig i nutid, inte bara tidtabellstid
  • Digital information 
  • Prator där du som resenär kan få information om kommande avgångstider uppläst

  Bilden nedan visar ett exempel för en hållplats på nivå ett.

  Nivå 1.jpg

  1. Busskantstöd på 17 cm av variant R17

  2. Visuellt ledstråk

  3. Taktilt ledstråk

  4. Belysning vid hållplatsområdet

  5. Live-tid. Information om var bussen befinner sig i nutid. Digital information.

  6. Busskur

  7. Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift.

  8. Cykelparkering i anslutning till hållplats. Detta är inget krav idag, men finns vid flera hållplatser. 

 • Nivå två - Större hållplatser 20 - 200 påstigande

  Nivå två är större hållplatser med 20 till 200 påstigande helgfri måndag till fredag.

  Utrustning som ska finnas på nivå två är: 

  • Tillgänglighetsanpassad plattform, vilket inkluderar taktilt stråk, visuellt stråk och kantsten typ R17
  • Belysning vid området kring hållplatsen
  • Cykelparkering
  • Busskur
  • Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift.

  Bilden nedan visar ett exempel på en hållplats för nivå två.

  Nivå 2.jpg

  1. Busskantstöd på 17 cm av varianten R17

  2. Visuellt ledstråk

  3. Taktilt ledstråk

  4. Belysning vid hållplatsområde

  5. Busskur

  6. Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift. 

 • Nivå tre - Hållplats med 10 - 20 påstigande

  Nivå tre är hållplatser med mellan 10 till 20 påstigande resenärer per helgfri måndag till fredag. 

  Utrustning som ska finnas på nivå tre är: 

  • Tillgänglighetsanpassad plattform, vilket inkluderar taktilt stråk, visuellt stråk och kantsten typ R17.
  • Topptavla. En informationstavla högst upp på hållplatsstolpen som visar hållplatsens namn och vilket hållplatsläge det är.
  • Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift.

  Bilden nedan visar ett exempel på en hållplats av nivå tre.

  Nivå 3.jpg

  1. Busskantstöd på 17 cm av variant R17

  2. Visuellt ledstråk

  3. Taktilt ledstråk

  4. Belysning vid hållplatsområde

  5. Hållplatsstolpe med topptavla

  6. Tidtabell och eventuell annan information, inklusive information i punktskrift.

 • Nivå fyra - Färre än 10 påstigande per dag

  Nivå fyra är för hållplatser som har mindre än tio påstigande per helgfri måndag till fredag. 

  Utrustning som ska finnas på nivå fyra är: 

  • Yta för på- och avstigning på minst 1,5 m.
  • Topptavla. En informationstavla högst upp på hållplatsstolpen som visar hållplatsens namn och vilket hållplatsläge det är.

  Bilden nedan visar ett exempel för en hållplats på nivå fyra som ligger vid en vägren.

  Nivå 4 - 1.jpg

  1. Ståyta för på- och avstigning på minst 1,5 x 1,5 meter.

  2. Hållplatsstolpe med topptavla.

  Bilden nedan visar ett exempel på en hållplats på nivå fyra som ligger vid en angränsande väg.

  Nivå 4 - 2.jpg

  1. På- och avstigning med ståyta på angränsande väg

  2. Hållplatsstolpe med topptavla