Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du kan göra ett övergångsavdrag vid vidare resa eller vid återresa med exempelvis regionbuss. Du kan också använda dig av övergång mellan buss och tåg.

Hur du ska göra skiljer sig åt beroende på mellan vilka bussar eller tåg du byter.

Övergång mellan trafikslag
 • Regionbuss till regionbuss

  När du ska göra en resa som inkluderar byte från en regionbuss till en annan regionbuss, rekommenderar vi att du köper hela sträckan redan på första bussen. På så vis får du det bästa priset.

 • Stadsbuss till stadsbuss

  På en enkelbiljett reser du fritt i 1 timme med stadsbuss inom Örebro och Lindesberg. I Karlskoga gäller fritt resande i 1 timme för hela Karlskoga kommun. Spara biljetten och visa den vid varje påstigning.

 • Regionbuss till stadsbuss och omvänt

  Från regionbuss till stadsbuss

  När du börjar resan med en regionbuss så ingår automatiskt en resa med stadsbuss. Det gäller om det finns stadsbuss i anslutning till när du kliver av regionbussen och ska resa vidare direkt. Giltighetstiden för övergången till stadsbussen varierar beroende på hur långt du reser med regionbuss.

  Från stadsbuss till regionbuss

  Be bussföraren ombord på stadsbussen om en biljett för hela din resa. Du kan också visa upp biljetten från stadsbussen för bussföraren på regionbussen. Då får du avdrag på priset för enkelbiljetten på regionbussen.

 • Övergång till och från tåg

  Från tåg till stadsbuss och omvänt

  När du börjar resan med ett tåg så ingår det automatiskt en resa vidare med stadsbuss. Det gäller om det finns en stadsbuss i anslutning till där du kliver av tåget. Har du köpt din tågresa med vårt Resekort ingår det alltid en övergång till stadsbuss. Giltighetstiden för övergång varierar beroende på hur långt du reser med tåget.

  På stadsbussen säger du till bussföraren att du vill köpa biljett hela vägen fram till slutdestinationen. För att kunna använda biljetten på tåg behöver du ha den laddad som en elektronisk biljett på ett Resekort. Detta hjälper bussföraren dig med på stadsbussen.

  Från tåg till regionbuss och omvänt

  För att kunna resa vidare med tåg efter en regionbuss behöver du köpa hela sträckan när du kliver på bussen. Biljetten måste laddas som en elektronisk biljett på Resekortet.

  Övergång till tåg ska påbörjas före det klockslag som anges på biljetten och du måste registrera tågresan i perrongvalidatorn.

  Övergång från tåg till en regionbuss är möjlig. Övergången ska påbörjas före det klockslag som anges på biljetten.

 • Regionbuss över länsgräns

  Övergång från en av våra regionbussar till ett annat länstrafikbolag är inte möjlig. Du får istället köpa en ny biljett hos det länstrafikbolaget. Vi har däremot vissa samarbeten över länsgräns som du hittar här.

 • Övergång till och från Närtrafik

  Det finns ingen möjlighet för övergång till och från Närtrafik.