Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Skolor kan köpa Praobiljetter direkt från vår Kundservice. Biljetten är till för elever som behöver resa till praoverksamhet med buss och inte har ett Skolkort.

Praobiljetten är bara för den eleven den är skriven för, oavsett om det är en grundskoleelev eller en gymnasieelev.

Giltighetstid: Biljetten gäller under praotiden. Veckorna står på biljetten. Biljetten är för resor kopplat till praoverksamheten.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter. Den ena varianten är för stadsbuss i Örebro och Lindesberg samt region-och stadsbuss i Karlskoga kommun.

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Arboga - Lindesberg med linje 351
  • Grängesberg - Bångbro med linje 360
  • Örebro - Götlunda med linje 320

Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.