Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

En Praobiljett köper skolverksamheter direkt av vår Kundservice. Biljetten är till för för elever som inte har Skolkort, men tillfälligt behöver resa med buss till praoverksamhet.

Praobiljetten är personlig och gäller för den elev som Praobiljetten är utfärdad till. Praobiljetten gäller för både grundskoleelever och gymnasieelever.

Giltighetstid: Biljetten gäller under praotiden. Veckorna står på biljetten.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter: En för stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. 

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Arboga - Lindesberg med linje 351
  • Grängesberg - Bångbro med linje 360
  • Örebro - Götlunda med linje 321

Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.