Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Östra Bangatan byggs om från februari till december 2024

Örebro kommun fortsätter arbetet med att anpassa Östra Bangatan för Citylinjen.

Arbetet pågår från februari och framkomligheten på Östra Bangatan påverkas från Vasagatan fram till korsningen vid Östra Nobelgatan.

Ombyggnationen innebär att samtliga regionbussar samt stadsbussar linje 5, 6 och 22 leds om från den 6 februari och får nya tillfälliga körvägar. För norrgående regiontrafik finns tillfälliga hållplatser på Järnvägsgatan. För stadsbussar linje 5, 6 och 22 finns tillfälliga hållplatser på Fredsgatan. De tillfälliga hållplatserna kommer att synas i Länstrafikens app och på vår webbplats från och med den 6 februari.

En översiktlig karta över omledningarna kommer finnas på fysiska skyltar på Resecentrum och Slottet. Kartan finns också både som anslag och på digitala skärmar på berörda hållplatser. 

Körvägarna har planerats för att kollektivtrafiken ska kunna fungera trots ombyggnaden. Till exempel kan inte avstånden mellan region- och stadsbussar vara för långa eftersom många byten sker mellan dessa bussar. I planen för omledning av bussarna finns resmöjligheter till både de södra och norra delarna av centrum så långt det är fysiskt möjligt. 

Stadstrafiken behålls på Resecentrum då många byten mellan stadstrafik och tåg sker där. Däremot leds Regionbussarna om helt och får andra körvägar. Den enkla förklaringen till det är platsutrymmet. 

Läs mer om ändringar i körvägarna.

Fler nyheter