Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2022-12-10

Trafikinformation - Avstängda hållplatser på linje 308 och 360

Linje 308 kör till Kopparberg på väg 233.
Linje 360 kör till Kyrkvägen och vänder vid macken.

Dessa hållplatser trafikeras inte: Dalstigen, Bånghammarsvägen, Bångbro Skola, Stråtvägen, Älggårdsvägen, Bron, Kontoret, Stationsvägen, Reningsverket och Annedal.

Resenärer med linje 360 hänvisas till Kyrkvägen.
Resenärer med Linje 308 hänvisas till hållplats Björkvägen alt. Kyrkvägen.