Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Linje 490

Örebro - Nora - Hällefors

Observera att kartan visar ordinarie linjesträckning
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2024-12-14
  • Ändrad körväg för linje 200, 300, 314, 324, 400, 401, 490 och 521

    Linje 200, 300, 314, 324, 400, 401, 490 och 521 får ändrad körväg via hållplats Järnvägsgatan. Dessa linjer trafikerar inte hållplatserna Örebro Resecentrum och Kulturkvarteret på grund av ombyggnationen av Östra Bangatan. Arbetet pågår 2024-02-06 - 2024-12-15

Ordinarie linjesträckning

Observera att detta är hållplatser för ordinarie linjesträckning.