Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2020-12-12
Kommande tidtabell, giltig fr.o.m. 2020-12-13

Trafikinformation - Hållplats Elof Ljungrens väg, Olofsbergsvägen, Hällebovägen och Björkdalsvägen upphör 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplatserna Elof Ljungrens väg, Olofsbergsvägen, Hällebovägen och Björkdalsvägen ej trafikeras.

Resenärer hänvisas förslagsvis till hållplats Adolfsbergsskolan.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Norrängsvägen och Polhemsgatan avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Norrängsvägen och Polhemsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer med linje 5 hänvisas till hållplats Svampen.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.
Resenärer hänvisas till hållplats Järntorget och Olof Palmes torg.

Ändrad den