Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Trafikinformation - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Bil och busstrafik kommer gå i de två röda busskörfälten i mitten av vägen.

De nybyggda hållplatserna vid Almbyplan och Tybble börjar att trafikeras. De tillfälliga hållplatserna på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen trafikeras fortfarande av linje 719, 720, 721 och 724.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Ändrad den
Avgångstider för Almbyplan (Örebro)
  • Linje mot
  • Trafikinfo
  • Läge
  • Avgång