Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Linje 1

Lundby - Resecentrum - Mosås

Observera att kartan visar ordinarie linjesträckning
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2024-06-16
Kommande tidtabell, giltig fr.o.m. 2024-06-17