Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Linje 53

Karlskoga Lasarett - Busstationen - Nobelhallen

Observera att kartan visar ordinarie linjesträckning