Färdtjänst

Ansök om färdtjänsttillstånd

För att få tillstånd för att resa med färdtjänst krävs att du har en varaktig funktionsnedsättning under minst 3 månader. Den funktionsnedsättningen ska innebära stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer såsom buss och tåg.

 

Färdtjänst beviljas inte om kollektivtrafik saknas där du bor. Har du långt till närmaste hållplats erbjuder vissa av länets kommuner kompletteringstrafik. Ta kontakt med din kommun för mer information om kompletteringstrafik.

 

När du har blivit beviljad färdtjänst så får du inget färdtjänstbevis eller kort som visar att du har färdtjänst. Alla uppgifter finns registrerade hos Beställningscentralen. Du ska däremot, på begäran, kunna visa legitimation vid din färdtjänstresa.

 

Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län och du betalar per resa. Du kan dessutom resa utanför länet, men då som längst 30 km från länsgränsen. Resan ska börja eller sluta inom Örebro län. Vill du resa längre än så kan du ansöka om riksfärdtjänst. Mer information om riksfärdtjänst hittar du här.

 

Ansök om färdtjänsttillstånd

Du kan ansöka om färdtjänsttillstånd genom att ladda ner ansökningsblankett för färdtjänst. Du kan också beställa hem ansökningsblanketten genom att kontakta vår Kundservice.

 

Du fyller sedan i ansökan och skickar in till oss. Du ska vid behov kunna komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande. Våra färdtjänstutredare hanterar din ansökan så snabbt som möjligt och beslutet meddelas skriftligen.
Handläggningstiden för ansökan om färdtjänsttillstånd är cirka 4-6 veckor.

 

Kontaktuppgifter till färdtjänstutredarna hittar du här. 

 

Bilden visar en ikon för pdf pdf Ansökan färdtjänst.pdf

Bilden visar en ikon för pdf pdf Ansökan om färdtjänsttillstånd med särskilda villkor

Bilden visar en ikon för pdf pdf Medicinskt utlåtande avseende Färdtjänst eller Riksfärdtjänst (fylls i av legitimerad läkare)

 

Ansökan skickas till:

Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro

Resa med färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anpassad form av kollektivtrafik. Med färdtjänst reser du i ett fordon med tillgång och plats för hjälpmedel som är anpassat utifrån ditt medicinska behov. 

 

Restider

Du kan resa helgfri måndag-fredag kl 05.30-24.00 och till kl 02.00 natt till lördag och söndag.

 

Res i länet och över länsgränsen

Färdtjänsttillståndet gäller för resor inom hela Örebro län och 30 km utanför länsgränsen.

 

Kostnad och betalning

Lägsta avgift är 40 kr för en resa upp till 15 km. Högsta avgift är 125 kr. Är du folkbokförd inom Örebro kommun så erbjuder kommunen ett högkostnadsskydd, mer information får du av Beställningscentralen. Du betalar antingen kontant eller med kort innan resan påbörjas.

 

Samåkning och samordning av resor

Samåkning kan ske med andra resenärer, vilket medför att du kan bli hänvisad att åka före eller efter din önskade avresetid. Eftersom färdtjänstens resor samordnas kan det förekomma avvikelser både vad gäller resväg och restid.

 

Väntetid för upphämtning

När du beställer får du reda på vilken tid bilen planeras att komma. Beroende på trafiksituationen och tillgång till fordon kan fordonet komma upp till 10 minuter efter den utlovade tiden. Tillgången till lediga fordon är som störst helgfri måndag - fredag mellan kl. 10.00-14.00 så har du möjlighet att boka din resa inom detta tidsspann så rekommenderar vi dig att göra det.

 

Ledsagare/medresenär/sällskapsdjur

Du får ta med dig en ledsagare och en medresenär på resan. Ledsagare åker utan extra kostnad, medresenären betalar samma avgift som färdtjänsttaxan. Ledsagaren och medresenären stiger på och av på samma adresser som du. Egna barn (upp till 20 år) har också  rätt att följa med vid färdtjänstresa. Eftersom regeln avser egna barn, så tillåts inte barnbarn med flera att följa med. Du ska vara vårdnadshavare till barnet eller det egna barnet ska vara folkbokfört på samma adress som du. Ledar-/service-/signalhund och sällskapsdjur kan du ta med på färdtjänstresan. Du som kund ansvarar för att djuret kan transporteras på ett säkert sätt. Det kan vara i bur eller med hjälp av sele och djuret ska placeras i fordonets godsutrymme.

 

Bagage och förflyttningshjälpmedel

Du får ta med dig två väskor eller motsvarande på resan och två förflyttningshjälpmedel. Detta gäller även ledsagaren och medresenären. Färdtjänstfordonet anpassas alltid efter dina behov, aldrig efter ledsagaren eller medresenären. Det blir med andra ord inte aktuellt med ett större fordon än vad som krävs utifrån dina behov.

 

Service

Vi hjälper dig inklusive dina förflyttningshjälpmedel och bagage till och från fordonet vid upphämtning. Vi hjälper dig även ur fordonet och till ytterport eller motsvarande vid resans slut. Om chauffören, på grund av trafiksäkerheten, inte kan köra fram till ytterporten ledsagar han eller hon dig vid hämtning/lämning.

 

 

Våra färdtjänstförare

Vi förarcertifierar alla våra förare som kör färdtjänstresor. Förarcertifieringen är en utbildning som är framtagen av vår branschorganisation Svensk Kollektivtrafik och gäller i hela Sverige. 

 

Utbildningen ger föraren kunskap om olika kunders behov och hur denne ska bemöta resenären med respekt och empati. Föraren får också lära sig vilka regler, lagar och rutiner som gäller i Örebro län. 

 

Målet med certifieringen är att du ska möta en trevlig förare som ger den service du behöver för en trygg och säker resa. Vi vill med certifieringen för höja kvalitén på Serviceresor.

Boka en färdtjänstresa

För att beställa din resa kan du ringa Beställningscentralen på tel: 0771-92 00 00.

Nytt för i år är att du även kan boka din resa via vår app eller webbtjänst. För att kunna hantera dina resor med vår app eller webbtjänst behöver du först registrera dig och skapa ett konto. Du registrerar dig genom att gå in på webbtjänsten serviceresor.regionorebrolan.se i din webbläsare och följa instruktionerna där. Appen Serviceresor Region Örebro län kan du hämta i App Store eller via Google Play.

 

Bilden visar en ikon för pdf pdf Serviceresor Manual App

 

Boka din resa i god tid, helst dagen innan. Specialfordon bör bokas en helgfri vardag före din resa, 08:00-16:00. Kom ihåg att avboka resan om du inte kan resa av någon anledning.

 

Det här behöver vi veta när du bokar:

- Namn, adress och resmål
- Ledsagare och/eller medresenär
- Hjälpmedel
- Sällskapsdjur
- Andra uppgifter som påverkar resorna och samordningen

 

Riksfärdtjänst

Skall du göra en längre resa än 3 mil utanför länsgränsen för Örebro län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Detta görs på en blankett som skickas in till färdtjänstenheten. Ansökan bör skickas in 14 dagar före önskad resdag. Inför större helger då många vill åka som exempelvis julhelgen är sista ansökningsdagen tidigarelagd.

 

Du kan få tillstånd för riksfärdtjänst inom Sverige om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader.

 

Resan kan utföras på olika sätt:

 

  • Tåg i andra klass med ledsagare
  • Buss, båt eller flyg i linjetrafik
  • Taxi eller specialfordon

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst genom att skriva ut, fylla i och skicka in dessa blanketter.

 

 pdf Ansökan riksfärdtjänst.pdf

 pdf Medicinskt utlåtande avseende Färdtjänst eller Riksfärdtjänst (fylls i av legitimerad läkare)

 

Ansökan skickas till:

Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro

Månadskort för färdtjänstresor

Om du som färdtjänstkund ska resa till och från arbete, studier eller ett förtroendeuppdrag kan du ansöka om att få ett månadskort för färdtjänstresorna.

 

Du kan ansöka om ett tillstånd till en specifik adress om du har rest minst fem resor inom loppet av tre månader till den adress. 

 

Att ha ett månadskort för färdtjänstresor innebär att du betalar dina resor via faktura och inte när du reser. Kostnaden för månadskortet motsvarar kostnaden för en periodbiljett i linjetrafiken för samma sträcka. Mer om priset för periodbiljetter hittar du här.

 

Ansök om månadskort

Skriv ut den blankett som passar in på dig. Fyll i den och skicka in den till oss så hanterar en färdtjänstutredare din ansökan så snart som möjligt. Beslut meddelas skriftligen.

 

Din ansökan ska styrkas med aktuellt arbetsgivar- eller studieintyg. Intyget ska omfatta antal arbets- eller studiedagar per vecka, anställningsperiod och anställningsform. Gäller det en praktikperiod ska den styrkas med intyg för praktikens omfattning, längd och plats.

 

 pdf  Färdtjänstens månadskort gällande arbete eller förtroendeuppdrag.pdf

 pdf Färdtjänstens månadskort gällande studier

 

Ansökan skickas till:


Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro

 

Månadskort för dagvård

Vill du ansöka om ett månadskort som gäller för resor till och från dagvård ska du kontakta ansvarig på dagvården för att få hjälp med ansökningen. Dessa resor bekostas och beviljas av respektive kommun.

Sjukresor

Sjukresa - res på kallelse och besökskvitto

Du reser kostnadsfritt till och från vården med kollektivtrafiken. På ditresan använder du kallelsen som biljett. Visa kallelsen för bussföraren så ger denne dig en Vårdbiljett som tillsammans med kallelsen gäller som färdbevis.

 

Vid ditt vårdbesök så ska du sedan be om ett besökskvitto. Det besökskvittot visar du upp för bussföraren på hemfärden då får du ytterligare en Vårdbiljett. Den biljetten och besökskvittot gäller som färdbevis under hemresan. 

 

Åker du tåg betalar du resan själv och ansöker sedan om att få tillbaka pengar i efterhand. Du har också möjlighet att själv betala din bussresa och sen få pengar tillbaka i efterhand. För att få pengar tillbaka behöver du fylla i en blankett och skicka in till Region Örebro län.

 

Här på Region Örebro läns webbplats hittar du mer information och blanketten för att ansöka om sjukreseersättning.

 

Sjukresa med taxi eller specialfordon

Om du har medicinska skäl får du åka med sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har ett färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

 

Beställa en sjukresa

För att beställa ett sjukresefordon ska du kontakta Beställningscentralen på tel: 0771-92 00 00. Du behöver beställa din resa senast kl. 18.00 en helgfri dag före den dag du ska resa. Vid beställningen ska du tala om vilken vårdgivare du ska besöka och när du ska vara framme.

 

Nu kan du även avboka din resa via våra app eller webbtjänst. För att kunna göra det behöver du först registrera dig och skapa ett konto. Du registrerar dig genom att gå in på webbtjänsten serviceresor.regionorebrolan.se i din webbläsare och följa instruktionerna där. Appen Serviceresor Region Örebro län kan du hämta i App Store eller via Google Play.

 

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.

Tyck till

Tyck till om din Serviceresa

För oss är det viktigt att du är nöjd med din serviceresa. Om du har synpunkter på något som rör din resa kontakta oss. Med hjälp av dina synpunkter kan vi följa upp och jobba för att öka kvalitén inför dina kommande serviceresor.

Text är obligatoriskt
Datum är obligatoriskt
Förnamn är obligatoriskt
Efternamn är obligatoriskt
Kontakta mig
Fyll i en giltig e-postadress
E-postadress, telefonnummer eller adress och postnummer måste anges.
Du måste godkänna hantering av personuppgifter.