Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Frågor om din sjukresa? Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Färre passagerare vid resa

Läs mer om förändringen

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården.

Du har rätt att åka sjukresa till och från en vårdcentral och folktandvård i din hemkommun och till och från en specialist i länet. Om du har fått remiss till vård utanför Örebro län gäller särskilda regler – kontakta sjukreseenheten för mer information. 

Mer information om vilka regler som gäller för sjukresor finns på 1177 Vårdguiden.

Resa med kollektivtrafik till och från vård

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården med resa på papperskallelse eller besökskvitto. Kostnadsfri sjukresa gäller för resor till och från en vårdcentral och folktandvård i din hemkommun och för resa till och från en specialist i länet.

Resa med SMS-kallelse

Du reser kostnadsfritt till och från ditt bokade besök med kollektivtrafiken. När du bokar ditt besök själv, har du ingen kallelse från oss som fungerar som biljett på bussen. Därför behöver du betala resan till besöket, men du kan få betalt av Region Örebro län i efterhand. På vägen hem fungerar ditt kvitto för besöksavgiften som biljett.

Läs mer om resa till och från vård här.

Resa med egen bil

Du som har fått intyg för sjukresa med serviceresefordon kan istället resa med egen bil och få ersättning med 18:50 kronor per mil, minus 50 kronor i egenavgift per enkelresa.

Blankett för sjukreseräkning 

För mer information om Sjukresor kan du läsa mer på 1177.se

Kontaktuppgifter till Sjukreseenheten

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00 

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejl: sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro