Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Hos våra försäljningsombud kan du köpa biljetter och få hjälp med enklare frågor.

Vi har ett antal försäljningsombud i länet där du kan göra följande:

  • köpa ett Resekort
  • köpa våra periodbiljetter
  • köpa reskassa
  • köpa enkelbiljetter till förköpspris, vilket är billigare än ombord på bussen
  • få svar på frågor kring priser, våra bussar och annat som rör biljetter
  • lösa in vissa erbjudanden från Länstrafiken
Länstrafikens försäljningsombud inom Örebro län