Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

Traffic information - Hållplats Konserthuset är avstängd från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Konserthuset ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.
Resenärer hänvisas till Resecentrum.


Changed

Traffic information - Hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.
Resenärer hänvisas till hållplats Järntorget och Olof Palmes torg.

Changed

Traffic information - Hållplats Hagagatan avstängd

På grund av husbyggnation är hållplats Hagagatan avstängd från och med 19e oktober 2020 fram till sommaren 2021.
Resenärer med linje 7, 8 och 78 hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

Published