Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty
Current timetable, valid to 2021-06-13

Traffic information - Hållplats Elof Ljungrens väg, Olofsbergsvägen, Hällebovägen och Björkdalsvägen upphör 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplatserna Elof Ljungrens väg, Olofsbergsvägen, Hällebovägen och Björkdalsvägen ej trafikeras.

Resenärer hänvisas förslagsvis till hållplats Adolfsbergsskolan.

Changed

Traffic information - Hållplats Norrängsvägen och Polhemsgatan avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Norrängsvägen och Polhemsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer med linje 5 hänvisas till hållplats Svampen.

Changed

Traffic information - Hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.
Resenärer hänvisas till hållplats Järntorget och Olof Palmes torg.

Changed