Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

Traffic information - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Norrgående körfält mellan Österplan och Tybble är avstängt
I södergående körriktning är ett körfält i vardera riktning öppet.

Det finnas tillfälliga hållplatser vid Almbyplan, Tybble, på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen.
Regiontrafik från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Changed

Routes that traffic Almbyplan (Örebro)

Departures for Almbyplan (Örebro)
  • Route towards
  • Traffic info
  • Point
  • Departure