Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

Traffic information - Avstängda hållplatser på linje 321

På grund av ett vägarbete är följande hållplatser avstängda från 28e till och med 30e september:
Ängsbacka, Krogesta, Löre, Biverud, Lillkyrka kyrka, Kärsta, Åsta, Slyteviadukten, Slyte och Solbacka.

Resenärer hänvisas till Kvarnbackevägen och Götarsvik.

Published

Routes that traffic Majorsgatan (Örebro)

Departures for Majorsgatan (Örebro)
  • Route towards
  • Traffic info
  • Point
  • Departure
Route 323 , towards Glanshammar.
Traffic info Traffic information is available.
Point Point, A,
Departure Departs in, 21 min Kl. 16:28 ,
Departure