Go to content
The field can't be empty
Others have also searched for

Traffic information - Hållplats Hagagatan avstängd

På grund av husbyggnation är hållplats Hagagatan avstängd från och med 19e oktober 2020 fram till hösten 2022.
Resenärer med linje 7, 8 och 78 hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

Changed

Routes that traffic Hagagatan (Örebro)

Departures for Hagagatan (Örebro)
  • Route towards
  • Traffic info
  • Point
  • Departure