Go to content
The field can't be empty

Traffic information - Tidtabellsskiftet 2021 - Linje 755 dras in

Från den 12e december 2021 kommer linje 755 dras in och därmed inte längre trafikera dessa hållplatser.

Changed

Routes that traffic Vingavägen (Hallsberg)

Departures for Vingavägen (Hallsberg)
  • Route towards
  • Traffic info
  • Point
  • Departure
Route 704 , towards Hallsberg.
Traffic info Traffic information is available.
Point Point, B,
Departure Departs in, 39 min Kl. 08:19 ,
Departure